JA-68

Serviceuitleg voor JA-68

1 De JA-68 universele uitgangsmodule

De JA-68 is een universele uitgangsmodule ontworpen voor de Jablotron systemen van de JA-80 OASiS, JA-63 Profi en JA-65 Maestro series. De module biedt acht fabrieks voorgeprogrammeerde semi- geleider uitgangen en een switch-over relaisuitgang. Het relais kan worden geconfigureerd met behulp van 10 DIP-schakelaars waarmee je voor meerdere functies opdracht kan geven. Er is geen limiet aan het aantal van de JA-68 modules die gebruikt worden in het systeem. De JA-68 kan worden gecombineerd met GSM, LAN of PSTN (vaste lijn) kiezers.
De module is ontworpen om in de behuizing van de centrale te worden geplaatst.
 

2 Semi-geleider uitgangen

Alle semi-geleider uitgangen zijn schakelbaar naar een gemeenschappelijke klem gemerkt "C". De schakelaar AAN/UIT logica kan worden teruggedraaid door het instellen van een jumper JP1 naar de NC positie (de standaardinstelling is NO).

Beschrijving van de codes:

Code    Functie
+U   Positieve voeding van de digitale bus (beperkt tot 200 mA)
GND   Negatieve pool van d evoeding
C   Gemeenschappelijke code (voor alle semi-geleider uitgangen)
ARM   Alles-set status (A of AB of ABC)
ALM   Inbraak alarm
FIR   Brand alarm
TMP   Sabotage alarm
PNC   Paniek alarm
FLT   Storingsmelding (algemene fouten, radio communicatie storingen, back-up batterij fouten
AC   Stopcontact (230V) voeding fout
LB   Lage batterij indicatie (geldt voor draadloze apparaten, zoals detectoren, bedieningspanelen,      sirenes of thermostaten)

Tabel 1

3 Relais configuratie

De relais is instelbaar via een set van 10 DIP schakelaars (zie Tabel 2). De relais werkt met OR logica: Het schakelt in als er tenminste een geactiveerde preset functie op zit.
Voorbeeld: Instellen schakelaars 2,3,4 en 5 op AAN zorgt ervoor dat de relais aangeeft: inbraak, brand, sabotage of paniek alarmen. De relais schakelt IN als een van de vier genoemde staten van alarm worden geactiveerd.

DIP schakelaars opdrachten:

Nummer   Label   Functie
1   ARM   Alles set
2   ALM   Inbraak alarm
3   FIR   Brand alarm
4   TMP   Sabotage alarm
5   PNC   Paniek alarm
6   FLT   Systeem verstoring
7   AC   Voeding fout
8   LB   Lage batterij
9   PGX   Centrale PGX uitgang
10   PGY   Centrale PGY uitgang

Tabel 2

Beschrijving van de relais codes:

Label   Beschrijving
NC   Normaal gesloten relais
C   Gemeenschappelijk relais contact
NO   Normaal open relais contact
Tabel 3

Opmerking: Er is een minimale uitgangsactivatie tijd van 10 seconden voor elk van de 8 + 1 uitgangen
JA-68