JA-80P

Serviceuitleg voor JA-80P

1 Installatie


De installatie van Oasis componenten is enkelt voorbehouden aan en door de distribiteur gecertifiseerde installateurs. De detector kan worden geplaatst op een vlakke muur of in een hoek van een kamer. Vermijd objecten welke snel van temperatuur kunnen wisselen, zoals elektronische verwarmingen, gasinstallaties etc,..welke zijn geplaatst in detectie ruimtes. Bewegende objecten welke de menselijke temperatuur benaderen zoals gordijnen welke boven of achter een radiator zijn geplaatst dienen te worden vermeden, evenals huisdieren. Detectoren niet met het aangezicht van de lens in direct zonlicht en of spotlichten plaatsen alsmede ook ventilatoren of tochtplaatsen vermijden. Zorg ervoor dat de detector vrij zicht heeft in de beveiligde ruimte.Houd de detector weg van metalen objecten welke het radiosignaal en de communicatie negatief kunnen beeinvloeden.

Open de behuizing van de detector door op tab te drukken. Vermijd aanraking met de elektronika en of beschadiging van de antenne.
1. Verwijder de printplaat welke is geklemd met een interne tab. Druk de schroefgaten door de kunstog behuizing. Tenminste een schroef moet geplaatst zijn middels de sabotage (tamper) gevoelige sectie
2. Schroef de onderplaat op de wand, ongeveer 2 meter boven de vloer ( verticaal met de tab onder) Plaats de printplaat terug op zijn oorsprokelijke plaats.
a. Sluit de batterijen nog niet aan en laat de behuizing open. Volg nu de de handleiding van het controlepaneel of van de ontvangstmodule. De basis inlees procedure is als volgt:
b. Ga naar de inlees mode op het bedienpaneel door het cijver 1 in te toetsen in de service mode.
c. Plaats en activeer de batterijen in de detector waardoor de detector zichzelf in het system inleest. Verlaat de inleesmode door op "#" te drukken.
Om een detector in te lezen welke al reeds door een batterij werd geactiveerd; deactiveer de batterijen van de detector, en druk op de tamperswitch om de printplaat te ontladen. Na ontlading is de detector na 1 minuut weer gereed om ingelezen te worden. Nadat de batterijen weer zijn geactiveert, zal het led van de detector 1 minuut blijven oplichten.

2 DIP switches

NORM / HIGH: selecteer de gevoeligheid van vals alarmen. De NORM positie, combineerd een zeer geode immunitijd i.c.m. een snelle sensor reactie. De HIGH positive geeft een mindere gevoeligheid voor vals alarmen i.c.m. een tragere reactietijd van de sensor, deze instelling wordt gebruikt bij problematische in stallaties
Waarschuwing: De meeste vals alarmen worden veroorzaakt door een slechte positionering / projectering van de detector.
INS / DEL: DEL geeft een IN / UIT loop vertraging bij de entree van objecten. INS geeft de detector een directe alarm activatie waneer het systeem is ingeschakeld. Deze DIP switch (INS/DEL) geeft alleen een natuurlijke reactie als de detector, als Oasis alarmdetector is ingelezen. Het geeft ook geen als de detector is ingelezen op een UC-8x of AC-8x ontvanger.

3 Testen van de detector

15 minuten nadat de detector is afgesloten met zijn behuizing, geeft de detector LED telkens een lichtsignaal en een melding naar het controlepaneel wanneer deze wordt geactiveerd d.m.v. beweging.De melding naar het controlepaneel is hoorbaar in de service mode. De sterkte van het signal kan worden afgelezen op het codebedienpaneel.

4 5 minuten/1 minuut batterij spaarstand

Om de batterijen te sparen, zal de detector na het sluiten van de behuizing na 15 minuten in de batterij spaarstand gaan. De detector zal na deze 15 minuten alert blijven om te detecteren. Na de eerste bewegingsdetectie zal deze worden doorgegeven aan het contrlepaneel, en voor de 5 navolgende minuten zal de detector elke beweging negeren. Na deze 5 minuten zal de detector automatisch weer gaan detecteren en bij detective direct doormelden aan het controlepaneel. DE tijd van de spaarstand kan worden ingekort naar 1 minuut door bij het activeren van de batterijen de tamperswitch ingedrukt te houden. Niet indrukken van deze tamperswitch geeft 5 minuten spaarstand.

5 Batterijen vervangen

De detector laat zichzelf informeren welke de status van de batterijvoltage is. Bij een te lage batterijvoltage zal een melding worden gegeven aan het controlepaneel om een gebruiker of installateur te verwittigen. Tijdens een te lage batterijspanning zal de detector bij elke beweging zijn LED oplichten. De batterijen moeten bij melding "lage batterijspanning" binnen twee weken zijn vervangen in de servicemode door een gecertifiseerde monteur.
Nadat de batterijen zijn vervangen, heeft de detector 60 sec nodig om zich te stabiliseren. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de LED van de detector bij beweging oplichten om de detector te testen. Breng batterijen naar de daarvoor reguliere stortplaatsen en gooi deze niet in de prullenbak.

6 Verwijderen van de detector uit het systeem

Wanneer een detector wordt verwijderd, zal dit worden opgemerkt door het system, en wordt ere en melding gemaakt naar de eigenaar en of meldkamer. Alvorens een detector te verwijderen zal deze eerst uit het systeem uitgeprogrammeerd moeten worden.

7 Detectie karakteristieken

De standaardlens heeft een detectiebereik van 120° over een afstand van twaalf meter. De beveiligde ruimte wordt waargenomen door drie lagen (beams) zoals in het figuur hier onder.


De karacteristieken kunnen worden gewijzigd met optionele lenzen.

JS-7904   Bruikbaar bij lange gangen, de middelste beam bereikt 20 meter

JS-7906              
Alleen de bovenste beam met een waaier van 120° en een bereik van twalf meter. Deze negeert de vloer zodat kleine huisdieren over de vloer kunnen bewegen.
JS-7901 Heeft een verticale waaier, zadat als een gordijn zal worden waargenomen en detectie geschiedt wanneer door dit gordijn zal worden bewogen.

Notitie: Nada teen lens wordt vervangen, test deze lens vakkundig, bij niet correcte installatie zal deze lens niet aan de verwachting voldoen.

8 Auxiliary alarm input

Er is een input contact in de detector welke , welke andere items onderling verbindt o.a. opening van een deur of raam detecteerd.openen van een deur heeft het zelfde effect als detective van beweging. De maximale lengte van een bekabeling is 3 mtr.overbrug deze input wanneer deze niet gebruikt wordt.
 

JA-80P