JA-80Q

Serviceuitleg voor JA-80Q

1 Installatie in de centrale


Belangrijk: De hardware compatibiliteit met de JA-80K centrale is vanaf de hardware versie KE10104. Controleer de beschrijving op de hoofdprint van de centrale. (het versienummer is geprint vlak naast de RESET jumper.)
Als U de module apart heeft aangeschaft moet deze als volgt worden geïnstalleerd in de Oasis centrale:
1. De centrale moet volledig stroomloos zijn (zowel 230V als de accu)
2. Steek de JA-80Q module (in de centrale) in de digitale bus connector die is ontworpen voor de (standaard) JA-80Y connectie
3. Voor het parallelle gebruik van een JA-80Y module steek de steker van de kiezer in het contact van de JA-80Q module.
 

2 Inleren detectoren met camera

Installatie mag alleen geschieden door een gecertificeerde monteur goedgekeurd door een geautoriseerde distributeur.
1. Zet de centrale in de service stand en druk op de 1 toets van het bedieningspaneel om de inleer mode te activeren (zie beschrijving van de centrale).
2. Leer de JA-84P in door zijn batterij te plaatsen (zie beschrijving van de JA-80P)
3. Verlaat de inleer mode van de centrale.
Merk op: Als de melder al in ingeleerd in de centrale voordat de JA-80Q module is geplaatst hoeft U de detector niet opnieuw in te leren. U hoeft alleen de inleer mode te activeren en weer eruit gaan. Op deze manier zal de module alle relevante informatie verkrijgen van de centrale

3 Programmeren van de kiezer

Voor Succesvolle transmissie naar de web server die over een foto ontvanger programma beschikt moet de server IP adres geprogrammeerd worden in de JA-80Y of JA-80V kiezer. Het adres van de Jablotron foto weergave website is http://img.jablotron.com.
IP adres is: 77.104.20.129 poort 7070

1. Zet de centrale in de service stand.
2. Programmeer de benodigde IP adres en poort die gebruikt moet worden om de date naar te versturen met het ComLink programma (in het ARC venster) of door de volgende reeks in te toetsen.
013 *8 xxx xxx xxx xxx yyyyy *0

Waarbij:
xx..x is het 12 cijferige IP adres
y..y is het 5 cijfirige poort nummer van de ontvanger. Zie ook de beschrijving van de kiezer.
        Voorbeeld: 013 *8 077.104.220.129 07070 *0
3. Verlaat de service mode van de centrale.

Belangrijk:
De instelling of de verandering van de instelling is pas actief als de centrale uit de service mode wordt gehaald.
De informatie over een nieuwe foto via SMS wordt verzonden naar alle telefoonnummers die ook de gebeurtenis "inbraak alarm – direct" ontvangen. Deze SMS bevat ook een link naar de nieuwe foto op de server. Deze optie is beschikbaar op de JA-80Y vanaf software versie nummer XA61009 en op de JA-80V vanaf software versie nummer XA64005.

4 LED signalen

Na het nemen van een foto van een detector zal de foto nar de centrale verstuurd worden en vervolgens naar de JA-80Q module via de digitale bus. Dit wordt weergegeven door een groene knipperende LED. Geslaagde transmissie wordt bevestigd door een lange groene flits (2 sec). Mislukte transmissie wordt weergegeven door een serie snelle groene flitsen op het eind.
Als de foto is ontvangen door de JA-80Q module wordt de foto via de kiezer verstuurd naar de voorgeprogrammeerde webserver. Deze transmissie wordt weergegeven door een knipperende rode LED op de JA-80Q module. Geslaagde transmissie wordt bevestigd door een lange rode flits (2 sec). Mislukte transmissie wordt weergegeven door een serie snelle rode flitsen op het eind.
De totale tijd die nodig is vanaf het moment van het nemen van de foto tot het ontvangen op de web server is ongeveer 20 seconden. Bij een zwak signaal kan er vertraging ontstaan (doordat de data meerdere keren wordt verzonden). Elke foto heeft een datum en tijdsindicatie (gekopieerd vanuit de centrale) wanneer deze gemaakt is. Het duurt minimaal 60 minuten vanaf het moment van aansluiten voordat de tijd van de foto's gesynchroniseerd met de centrale.

JA-80Q