JA-80V

Serviceuitleg voor JA-80V

1 Installatie in de centrale

Als U de kiezer apart heeft aangeschaft moet deze als volgt worden geïnstalleerd in de Oasis centrale:
a) De voeding van de centrale moet uit staan (zowel 220V als de nood batterij)
b) Plaats de kiezer in de centrale op de juiste plek en gebruik de bijgeleverde schroefjes om de kiezer vast te zetten. Verbind de kiezer met de centrale met behulp van de digitale bus kabel.
c) Verbind de PSTN kabel met de telefoonlijn – de telefoon moet het CLIP (EN 300 089 V3.1.1) protocol ondersteunen met nummerherkenning en SMS in tekst moet geactiveerd zijn. (neem contact op met uw provider voor meer informatie.


 

2 Activeren van de kiezer voor de eerste keer

Als de kiezer is geïnstalleerd in de kiezer dan:
a) Houd een LAN (ethernet) kabel gereed
b) Schakel de voeding in van de centrale (220V en accu). De groene LED van de kiezer zou moeten gaan branden = geen gebeurtenissen te melden aan een ARC.
c) Als uw LAN netwerk niet is ingesteld met een DHCP server, programmeer dan de ethernet netwerk parameters handmatig. (zie 5.16).
d) Verbind de LAN kabel (10/100 Mbit). Als de communicatie met het netwerk correct is zal de gele LED continu branden.
Als de LED gaat knipperen controleer den de DHCP parameters, als de LED uit gaat na 3 seconden knipperen is de kiezer totaal niet verbonden met het ethernet.
e) Als communicatie naar een ARC is gewenst, moeten de ARC parameters ingesteld worden naar de ARC's specificaties
f) Sluit de behuizing van de centrale

3 kiezer functies voor de gebruiker

De volgende tekst beschrijft de functies die beschikbaar zijn voor de gebruiker. De installateur behoort de gebruiker te wijzen hoe deze functies te gebruiken in een bepaalde installatie

3.1 Tijdelijk de toetsenbord van een telefoon autoriseren als bedieningspaneel voor het systeem

Het is mogelijk om het systeem te bedienen via een tijdelijk geautoriseerde telefoon. Dit gaat als volgt:
a) kies het nummer van het systeem
b) Na 25 seconden overgaan (instelbaar) neemt het systeem op met een korte piep
c) toets een geldige toegangscode in op de telefoon (bv. 8080 of 1234 als de fabrieksinstellingen nog geldig zijn)
d) het toetsenbord van de telefoon functioneert nu als bediningspaneel een audio signaal zal de status van het systeem aangeven: 1 piep = Ingeschakeld, 2x piep = uitgeschakeld, 3x piep = Service stand, 4x piep = ongeldige invoer, sirene = alarm

e) het systeem kan nu worden bediend vanaf de telefoon op dezelfde manier als van een bedieningspaneel – inclusief commando's die beginnen met * (bijvoorbeeld *81 om de PGX uitgang te activeren)
f) Om deze modus te verlaten verbreek dan de verbinding (als er gedurende 1 minuut geen invoer is wordt de verbinding automatisch verbroken door de centrale)

Notities:
§ ga niet te snel bij het invoeren, elke toets heeft tijd nodig om verzonden en verwerkt te worden.
§ Een vaste telefoon kan ook gebruikt worden op dezelfde manier. (de telefoon moet toon kiezen gebruiken)
§ Elke keer als de verbinding wordt gemaakt moet de telefoon opnieuw geautoriseerd worden met de code die eerder is genoemd omdat het toestel alleen geautoriseerd is tijdens de verbinding met het systeem.

3.2 SMS instructieset voor afstand besturing systeem

De telefoonlijn die verbonden is met de centrale wordt gebruikt om SMS berichten op te ontvangen maar moet het CLIP protocol ondersteunen voor het verzenden en ontvangen van SMS berichten in tekst formaat om van deze functie gebruik te kunnen maken. De SMS berichten parameters moeten worden ingesteld. Zie 5.10 en 5.11.
Alle binnenkomende SMS berichten worden gecontroleerd door de kiezer voor instructies voor het systeem en deze worden dan uitgevoerd. Elke instructie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: code instructie (geldige code spatie instructie)
geldige code = een geldige code van het systeem (bv. 8080, 1234 enz.)

De standaard instructieset vanuit de fabriek (instelbaar – zie 5.3)

Instructie Functie Notitie
SET Inschakelen In en uitschakelen op dezelfde manier als er een code wordt ingetoetst op het bedieningspaneel. Als het systeem al in de gewenste mode staat veranderd er niets.
UNSET Uitschakelen In en uitschakelen op dezelfde manier als er een code wordt ingetoetst op het bedieningspaneel. Als het systeem al in de gewenste mode staat veranderd er niets.
STATUS Status opvragen Inclusief ARC communicatie (wordt getoond als MS1 en MS2)
MEMORY Laatste handeling opvragen De laatste handeling in het geheugen van de centrale
PGX ON Zet PGX aan De PG uitgangen moeten worden geprogrammeerd voor de functie: aan/uit (met 237/247) of 2 seconde schakelen (met 238/248)
PGX OFF Zet PGX uit De PG uitgangen moeten worden geprogrammeerd voor de functie: aan/uit (met 237/247) of 2 seconde schakelen (met 238/248)
PGY ON Zet PGY aan De PG uitgangen moeten worden geprogrammeerd voor de functie: aan/uit (met 237/247) of 2 seconde schakelen (met 238/248)
PGY OFF Zet PGY uit De PG uitgangen moeten worden geprogrammeerd voor de functie: aan/uit (met 237/247) of 2 seconde schakelen (met 238/248)

Voorbeeld: met het versturen van de instructie "code SET" (geldige code spatie SET) zal het systeem inschakelen (als het al ingeschakeld is gebeurt er niets)

Notities:
§ Uitvoeren van de instructie wordt bevestigd met een SMS bericht
§ De instructies zijn niet hoofdletter gevoelig en alleen ASCII karakters zijn toegestaan
§ een SMS bericht kan maar één instructie bevatten
§ het in en uitschakelen door een instructie beginnend met een service code werkt alleen als in de centrale de optie voor in en uitschakelen met service code is ingesteld. (om onrechtmatig in en uitschakelen door installateurs te voorkomen
§ Als er andere tekst aanwezig is in het bericht dat niet gescheiden wordt door een "%" zal de instructie niet worden uitgevoerd
§ Als U een bericht stuurt en U bent er niet zeker van of de provider extra tekst toevoegt stuur de instructie dan als volgt: %code instructie%%
§ Geen ander SMS ontvangend apparaat kan worden aangesloten op dezelfde telefoonlijn als de kiezer.

3.3 Gratis bediening van het systeem dmv gemiste oproepen van voorgeprogrammeerde nummers

Als de telefoonlijn het CLIP protocol en nummerherkenning ondersteunt dan kan een gelimiteerd aantal instructies worden uitgevoerd op afstand door het systeem te bellen van een geautoriseerde telefoon en het gesprek te beëindigen voordat het systeem de lijn opneemt. Op deze manier kan het systeem gratis bediend worden met een beperkt aantal functies. Het is mogelijk om nummers te autoriseren die zijn opgeslagen in het geheugen M1 tot M8 (ook gebruikt als waarschuwing nummers zie 4).
Om een telefoonnummer te autoriseren plaats * achter het nummer gevolgd door één cijfer (1,2,3,8 of 9) – Zie notitie in hoofdstuk 4.
Als er gebeld wordt door dat nummer zal de kiezer "* cijfer" genereren na de eerste keer overgaan. (Alsof het handmatig op het bedieningspaneel is ingetoetst). Deze gratis besturing van het systeem met onbeantwoorde oproepen kan de volgende functies bevatten aan de hand van welk cijfer er achter de * staat in het geheugen:
*1 Inschakelen compleet systeem (= ABC knop op bedieningspaneel)
*2 Inschakelen deelinschakeling A (= A knop)*
*3 Inschakelen gedeelte A en B of B (= B knop)*
*8 PGX aan voor 2 seconden. (Als de PGX voor de puls functie is geprogrammeerd)
*9 PGY aan voor 2 seconden. (Als de PGY voor de puls functie is geprogrammeerd)

Notitie:
§ Als de telefoon belt met nummerblokade kan deze niet worden gebruikt om op deze manier het systeem te bedienen
§ Als het gesprek wordt beëindigd voordat de kiezer opneemt is deze functie gratis.
§ Een telefoon die deze gratis functie heeft kan ook het systeem volledig bedienen zodra de kiezer heeft opgenomen en een geldige code is ingevoerd (zie 3.3). Laat de telefoon net zolang overgaan tot de kiezer de lijn opneemt.
§ Als het nummer dat is geprogrammeerd voor gratis besturing geen systeem rapporten hoeft te ontvangen, schakel de rapporten dan uit voor dit nummer (zie 5.2).
§ Inschakelen met *1, *2 en *3 werkt alleen als dit is geactiveerd in de centrale.

4 Rapportage naar telefoon

De kiezer kan handelingen van het systeem rapporteren dmv SMS en/of bellen van nummers met een geluid signaal (vaak gebruikt als een geluidssignaal om een SMS te gaan lezen). Rapportage kan naar maximaal 8 nummers verstuurd worden.
De meest gebruikelijke rapporten zijn vanuit de fabriek al ingesteld, U hoeft alleen de nummers te programmeren op die plaats die de juiste instellingen bevat. Desgewenst kunnen andere handelingen ook worden toegevoegd of worden verwijdert. (zie 5.2)
Standaard instellingen voor nummers M1 tot M8

M Rapporteert
1 Alarm en fouten via SMS
2
3 Alarm en fouten via SMS + bellen (als u opneemt hoort u een sirene)
4
5 Alarm via SMS + bellen, in- en uitschakelen en fouten via alleen SMS
6
7 Alarm via bellen (als u opneemt hoort u een sirene)
8 Technische fout SMS (bv voor installateur)

Om een telefoonnummer te programmeren in een van de geheugenplaatsen M, toets de volgende reeks in als het systeem in de service mode staat: 81 M xxx...x *0

Waarbij:
M geheugenplaats 1 tot en met 8
xxx...x telefoonnummer (maximaal 20 cijfers)

Voorbeeld: Door het toetsen van 81 5 777 777 777 *0 zal het nummer 777777777 worden opgeslagen op geheugenplaats 5 (Alarm via SMS + bellen, in en uitschakelen en fouten via alleen SMS)

Om en nummer te verwijderen van plaats M toets: 81 M *0

Notitie:
§ het invoeren van *9 voor het nummer genereert een "+" voor het programmeren van een internationaal nummer
§ Desgewenst kunnen handelingen naar een aangesloten SMS telefoon verstuurd worden (SMS8010), programmeer dan nummer 001 in het geheugen.
§ SMS rapport bestaat uit: Installatie naam, handeling naam, nummer en naam van herkomst (apparaat of code), datum en tijd.
Voorbeeld: "Rapport van uw Alarm: ingeschakeld 47: code Tijd 01.08. 11:27".
§ Als andere handelingen of tekst gerapporteerd moeten worden naar een specifiek nummer, verander de instelling in de kiezer (zie 5.2 and 5.3)
§ Bij het invoeren van telefoonnummers, als U *7 intoetst na het laatste cijfer van het telefoonnummer (de * wordt ook opgeslagen) en vervolgens nog één cijfer toevoegt (1,2,3,8 of 9), dan kan dit nummer het systeem bellen. Het systeem reageert dan alsof "* cijfer" is ingetoetst na het eerste keer overgaan. M.a.w. alsof het handmatig op het bedieningspaneel is ingetoetst. – zie hoofdstuk 3.3. Voorbeeld: met invoeren van 81 5 777 777 777 *79 *0 heeft kan het nummer 777777777 de PGY uitgang voor 2 seconde aanzetten door alleen maar te bellen naar het systeem en 1 keer over te laten gaan. Het systeem reageert dan alsof *9 op het bedieningspaneel is ingetoetst. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een automatische deur of hek te openen.

4.1 Programmeren

De meest gemakkelijke manier van programmeren is door middel van een PC met de ComLink software of via het internet op de pagina: www.gsmlink.cz
Programmeren is ook mogelijk op het bedieningspaneel:
§ De centrale moet in de service stand staan, zo niet toets dan *0 Service code (standaard: 8080) terwijl het systeem uitgeschakeld is.
§ Toets de relevante programmeer reeksen in – Zie tabel hieronder.
Om de service stand te verlaten druk de # toets in

5.1 Programmeren telefoon nummers voor rapportage naar telefoons

Zie hoofstuk 4.

5.2 Selectie van rapportage die verstuurt worden naar telefoons

De standaard lijst van doormeldingen en bijbehorende positie in het geheugen M1 tot M8 kan als volgt worden gewijzigd.
· De complete lijst van mogelijke doormeldingen staat in onderstaand tabel.
· Het is mogelijk om te selecteren of een doormelding alleen via SMS, alleen via een oproep of en SMS gevolgd door een oproep.
· Elke doormelding heeft een eigen standaard SMS tekst. Deze teksten kunnen aangepast worden (zie 5.3). Het geluid van de sirene bij een oproep kan niet worden aangepast (bv. een alarmsituatie wordt aangegeven door een sirene als U de telefoon opneemt)

5.2.1 Instellen handelingen die worden doorgestuurd naar een specifiek nummer via SMS.

Om handelingen te koppelen aan rapportages via SMS toets: 82 ec M x

Waarbij:
ec code van de handeling 01 tot 32 (zie bovenstaand tabel)
M Telefoonnummer op geheugenplaats 1 tot 8
x 0 = geen SMS rapport, 1 = wel SMS rapport

Voorbeeld: Als 82 03 8 1 is geprogrammeerd en er gaat een rook alarm af (event 03 in de tabel), zal de kiezer een SMS rapport sturen naar het nummer op geheugenplaats M8.

5.2.2 Instellen handelingen die worden doorgestuurd naar een specifiek nummer via een oproep

Om handelingen te koppelen aan rapportages via een oproep toets: 83 ec M x

Waarbij:
ec code van de handeling 01 tot 32 (zie bovenstaand tabel)
M Telefoonnummer op geheugenplaats 1 tot 8
x 0 = geen oproep, 1 = wel oproep

Voorbeeld: als 82 03 1 1 is geprogrammeerd en er gaat een rook alarm af (event 03 in de tabel), zal de kiezer een oproep sturen naar het nummer op geheugenplaats M1, als de oproep wordt aangenomen zal er een sirene te horen zijn.

Notitie:
§ Alarm via een oproep wordt het meest gebruikt als een audio waarschuwing om de gebruiker het gedetailleerde SMS rapport te laten lezen.
§ Als zowel SMS als oproep wordt gebruikt zal eerst de SMS verstuurt worden, daarna de oproep. Rapportage naar een ARC gaat voor alles als deze actief is. (zie 7.1 )

5.3 SMS tekst veranderen

De kiezer bevat verscheidene stukjes tekst om een SMS rapport te genereren alsmede een SMS instructie set. Deze teksten kunnen niet worden veranderd op het bedieningspaneel, maar wel met de ComLink software, via internet (www.GSMLink.cz) of door het sturen van de volgende SMS instructie: code_TXT_n,tekst,n,tekst,......n,tekst

Waarbij:
code is een geldige code (bv. standaard codes 8080, 1234)
_ is een spatie
TXT Instructie om tekst te veranderen
n Tekst nummer (0 to 611 zie de volgende tabel)
, komma (of einde)
tekst De nieuwe tekst (max. 30 karakters) welke de oude tekst zal overschrijven. Het is niet toegestaan om een komma of een einde te gebruiken in de nieuwe tekst, een spatie is wel toegestaan.

Notitie:
§ Een enkele TXT instructie kan meerdere teksten veranderen (gelimiteerd door de maximale lengte van een enkele SMS)
§ De kiezer is niet hoofdletter gevoelig en het is aangeraden om alleen Engelse ASCII karakters te gebruiken. (sommige netwerken accepteren geen niet-Engelse karakters)
§ De kiezer creëert een SMS met 5 delen: Installatie naam, beschrijving handeling, bron (code of apparaat) nummer (01 tot 50), bron naam, tijd en datum.
§ De maximale lengte van een ASCII SMS is 160 karakters (70 karakters voor nationale karakters). Als deze lengte wordt overschreden zal de kiezer het rapport over meerdere SMS berichten verdelen.

Voorbeelden: als de service code 8080 is dan zal de volgende instructie: 8080 TXT 20,Afstandbediening Peter,21,Afstandbediening Karin de omschrijving (naam) van de afstandsbedieningen op adres 20 en 21.

8080 TXT 605,verwarming aan,606,verwarming uit verandert de 2 instructies die gebruikt worden om de verwarming te schakelen met behulp van de PGX uitgang (Deze moet den als aan/uit geprogrammeerd worden.

· De kiezer zet altijd automatisch de nummers 01 tot 50 voor de naam van het apparaat of code.
· Teksten 0 tot 532 worden gebruikt voor het maken van en SMS rapport
· Teksten 601 tot 11 zijn SMS instructies (om het systeem op afstand te gebruiken via SMS)
· Tekst 419 is voor intern gebruik van de kiezer, nooit veranderen!

5.4 Instellen rapportage naar een telefoon

Rapportages kunnen op de volgende manier worden ingesteld:

800 Alle SMS en oproep rapportage uitgeschakeld
801 Alle SMS en oproep rapportage ingeschakeld
802 Alle rapportage ingeschakeld behalve rapportage van het aan en uitzetten door gebruikers 41 tot 50 (inclusief de codes, kaarten en afstandsbedieningen). Dit staat toe om rapportage aan ontvangers van rapportage uit te schakelen (gebruikers, baas etc.).
803 Alle SMS en oproep rapportage aan als ARC1 niet reageert
804 Alle SMS en oproep rapportage aan als ARC2 niet reageert

Standaard instelling: 801 Alle rapportage ingeschakeld

5.5 Telefoonnummer voor direct toegang op afstand

Een telefoonnummer die met deze reeks wordt geprogrammeerd heeft onmiddellijke toegang tot het systeem ongeacht de instelling op binnenkomende oproepen. Als dit nummer belt neemt de centrale op na de eerste keer overgaan (de telefoonlijn moet het CLIP protocol en nummerherkenning ondersteunen) 902 xx...x *0

Waarbij:
xx...x = telefoonnummer

Notitie:
· Als toegang op afstand is uitgeschakeld (zie 5.6), dan is het gebruik van dit nummer voor toegang op afstand ook uitgeschakeld.

Standaard instelling: verwijderd

5.6 Toegang op afstand

Toegang op afstand (met telefoon of via internet) kan aan of uit worden gezet:

9030 Uitgeschakeld
9031 Ingeschakeld

Standaard instelling: Ingeschakeld

5.7 Doorsturen van binnenkomende SMS berichten

Deze optie staat het toe om binnenkomende SMS berichten door te sturen die geen geldige instructies voor de kiezer bevatten:

9260 berichten worden niet doorgestuurd, de kiezer stuurt deze wel via het CLIP protocol naar de gesimuleerde telefoonlijn.
9261 Berichten worden doorgestuurd naar het eerste nimmer in het geheugen M1 tot M8 (bv. als er alleen een nummer staat geprogrammeerd in geheugenplaats M6 en M7 dan zal het bericht verstuurd worden naar het nummer op plaats M6) Het nummer waarvan het originele bericht is verstuurd zal aan het begin van het bericht worden toegevoegd.

Standaard instelling: Berichten worden doorgestuurd

5.8 Reactie op binnenkomende oproepen

De reactie van de kiezer op binnenkomende oproepen kan als volgt ingesteld worden: 904 x

Waarbij:
x = 0 Binnenkomende oproepen genegeerd
x = 1 to 8 De kiezer neemt op na x keer 5 seconden overgaan (bv. x=4=20sec.)
x = 9 Beantwoord de tweede oproep – eerst moet hij minstens 1 keer overgaan, dan een pauze (10 tot 45 seconden) en dan na de eerste keer overgaan van de tweede keer bellen zal de kiezer de oproep beantwoorden.

Standaard instelling: 935 – beantwoord na 25sec. (ongeveer 5 keer overgaan)

5.9 Initialiseren van GSMLink communicatie

Na het succesvol aansluiten van de kiezer op het LAN netwerk, de code 913 kan worden ingetoetst om verbinding te kunnen maken met de server van www.gsmlink.cz (de server zal het IP adres van de kiezer registreren).
Om het systeem op afstand via het internet te bedienen is het nodig om een registratie te maken op de site www.gsmlink.cz (nadat de communicatie is geïnitialiseerd) Om het systeem te registreren (zie 7.5) heeft U de registratie code nodig die is geprint op de label op de kiezer.

Notitie:
· De kiezer rapporteert regelmatig naar de GSMLink server om de huidige IP adres dor te geven aan de database van de server. (de tijd tussen 2 rapportage is korter naar gelang er meer gebruik wordt gemaakt van de GSMLink website). Als U via de website toegang probeert te krijgen nadat de kiezers dynamische IP adres is veranderd krijgt U een bericht dat de server wacht op het eerstvolgende rapportage van de kiezer Om deze tijd te verkorten kunt U de bovengenoemde code (913) intoetsen op het bedieningspaneel terwijl het systeem in de service mode staat. U kunt dit ook op afstand doen door de kiezer te bellen met een telefoon waarvan het nummer is opgeslagen in de kiezer voor dit doel. (Zie onderstaand).

5.9.1 Telefoonnummer voor initialisatie van GSMLink communicatie

GSMLink communicatie kan op afstand worden geïnitialiseerd door het bellen vanaf het nummer dat als volgt wordt geprogrammeerd: 914 xx...x *0

Waarbij:
xx...x = telefoonnummer (max. 20 cijfers)

Notitie:
· Na de eerste keer overgaan vanaf het zoals hierboven geprogrammeerde nummer zal de kiezer een rapportage met het huidige IP adres sturen naar de GSMLink server.
· Deze manier van initialisatie op afstand werkt alleen mogelijk als de telefoonlijn aan de kiezer het CLIP nummerherkenning ondersteunt).

Standaard instelling: verwijderd

5.10 Tx SMS centrale telefoonnummer

Om SMS berichten via het CLIP protocol via de telefoonlijn te versturen is het nodig om de Tx SMS centrale telefoonnummer te programmeren door: 942 xx...x *0

Waarbij:
xx...x = Tx SMS centrale telefoonnummer

Notitie:
· Neem contact op met uw provider om te vragen wat het telefoonnummer is van de Tx SMS centrale.

Standaard instelling: verwijderd

5.11 Rx SMS centrale telefoonnummer

Om SMS berichten te ontvangen via het CLIP protocol is het nodig om de Rx SMS centrale telefoonnummer te programmeren door: 942 xx...x *0

Waarbij:
xx...x = Rx SMS centrale telefoonnummer

Notitie:
· Neem contact op met uw provider om te vragen wat het telefoonnummer is van de Rx SMS centrale.
· Controleer ook hoe U SMS berichten vis tekst kan activeren (Sommige providers vertalen het SMS bericht naar een spraak oproep).

Standaard instelling: verwijderd

5.12 Testen rapportage naar een ARC

Om rapportage naar ene ARC te testen toets:

961a waarbij a = ARC nummer (1 or 2)

Notitie:
De handeling "communicatie test" (ec=31) zal worden verstuur naar de aangegeven ARC. De groene LED knippert tijdens de communicatie, als de rode LED uit gaat geeft dit aan dat de communicatie naar de ARC mislukt is.

5.13 Testen oproep naar een telefoonnummer

Om te testen of de kiezer in staat is om te bellen naar een telefoonnummer te bellen die in het geheugen staat toets: 962M

Waarbij
M Het telefoonnummer is op geheugenplaats 1 tot 8

Als plaats M een telefoonnummer bevat, zal de kiezer dit nummer bellen. Als de oproep wordt beantwoordt zal er een audio signaal te horen zijn.

5.14 Activeren opnieuw inloggen op LAN

Na het invoeren van de code 935 zal de kiezer uitloggen van het netwerk en zich opnieuw aanmelden (DHCP verversen).

5.15 Kiezer reset

Met de code 98080 zal de kiezer terugvallen naar alle fabrieksinstellingen. Alle teksten, telefoonnummers en ARC instellingen zijn dus terug naar standaard..

5.16 Automatische DHCP

De standaard instelling in de kiezer zorgt ervoor dat na aansluiten de kiezer automatisch een netwerkadres gaat aanvragen bij de DHCP server in het LAN netwerk. Als U handmatig een adres wilt invoeren moet U de automatische DHCP instelling uitschakelen, zoals hieronder beschreven, en het P adres handmatig instellen, zoals hieronder beschreven, voordat U de kabel van het netwerk aansluit.

9300 DHCP uitgeschakeld
9301 DHCP ingeschakeld

Standaard instelling: Ingeschakeld

5.17 IP adres van de kiezer

Als DHCP is uitgeschakeld (zie 5.16) kan het IP adres van de kiezer als volgt worden ingesteld:

931 xxx xxx xxx xxx

Waarbij:
xxx...x is het IP adres

Voorbeeld: Als het IP adres 192.168.1.23 is toets: 931 192 168 001 023

Standaard instelling: 192.168.001.211

5.18 Netwerk masker

Als DHCP is uitgeschakeld (zie 5.16) programmeer het netwerk masker als volgt: 932 xxx xxx xxx xxx

Waarbij:
xxx...x het netwerk masker is

Voorbeeld: Als het netwerk masker 255.255.255.0 is toets: 932 255 255 255 000

Standaard instelling: 255.255.255.000

5.19 Netwerk gateway adres

Als DHCP in uitgeschakeld (zie 5.16) programmeer het netwerk gateway adres als volgt: 933 xxx xxx xxx xxx

Waarbij:
xxx...x is het gateway adres

Voorbeeld: Als het gateway adres192.168.33.1 is toets: 933 192 168 033 001

Standaard instelling: 192.168.001.001

5.20 DNS IP adres

Als DHCP is uitgeschakeld (zie 5.16) programmeer het DNS adres als volgt: 934 xxx xxx xxx xxx

Waarbij:
xxx...x het DNS adres is

Voorbeeld: Als het DNS adres 192.168.33.1 is toets: 933 192 168 033 001

Standaard instelling: 192.168.001.001

5.21 ARC Telefoonnummers / IP adressen

Rapportage kan naar maximaal 2 ARC's verstuurd worden (onafhankelijk of ARC2 an als back-up van ARC1 dienen) Elk ARC heeft een hoofdnummer en een back-up nummer (of IP adres) Deze kunnen worden ingesteld met:

Hoofd: 01 a xx....x *0
Back-up: 02 a xx....x *0

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
xxx...x tel. nummer (max. 20 cijfers)
of IP adres en port – voorbeeld:
01 2 *8 192 168 001 123 08080 *0
waarbij *8 (Vertaald naar een #) om een IP adres aan te duiden. Een IP adres moet 12 cijfers hebben en moet gevolgd worden door een 5 cijferige poort nummer (geen spaties)

Om een nummer/IP adres te verwijderen toets: 01p*0 or 02p*0
Als de nummers/IP adressen van een ARC zijn verwijdert zal er geen rapporten meer naar die ARC verstuurd worden.

Notities:
· De kiezer probeert altijd eerst de data naar het hoofdnummer te versturen, lukt dit niet dan wordt het back-up nummer gebruikt.
· IP CID is een snel protocol en laat toe to dat er zeer regelmatig controle van de communicatie naar een ARC kan plaatsvinden (bv. Elke 5 minuten)
· Het contact ID protocol an worden gebruikt om via de telefoonlijn naar een ARC te rapporteren. (als ze het Contact ID protocol ondersteunen)
· Als Uw ARC geen IP CID protocol ondersteunt, neem contact op met uw Jablotron distributeur om uw ARC te opwaarderen.
· Een andere manier om een back-up communicatie naar een ARC te doen is het laten bellen naar een bepaald telefoonnummer (zie 5.2). Op deze manier kan 8 groepen meldingen naar een ARC versturen. Hiervoor heeft U een ARC nodig met 8 telefoonlijnen en nummerherkenning. Door een bepaald nummer van de ARC te bellen communiceert de kiezer de groep meldingen naar de ARC doordat de ARC weet op welk nummer hij gebeld wordt. Door middel van nummerherkenning weet de ARC bij wie de melding vandaan komt. De ARC neemt de lijn niet op dus dit soort meldingen zijn gratis. Door deze methode te gebruiken stuurt de ARC gen bevestiging terug naar de kiezer dat de melding succesvol is ontvangen.

Standaard instelling: Alle tel. nummers en IP adressen verwijderd

5.22 Installatie (alarm systeem) ID voor ARC

Het ID nummer van de installatie wordt met elk rapport verstuurd naar de ARC en kan worden geprogrammeerd door: 03 a zz..z *0

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
zz..z installatie ID nummer, max. 8 karakters (0 to 9 en *1=A tot *6=F - hexadecimaal nummer)

Standaard instelling: 0000 voor beide ARC's

5.23 Selectie van gebeurtenissen die naar de ARC's verstuurd worden

Het systeem herkent 32 verschillende type gebeurtenissen, zie onderstaand tabel. Met deze instelling bepaalt U welke gebeurtenis naar welke ARC verstuurd wordt.

05 a ec x

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
ec gebeurtenis code 01 to 32
x 0 = geen rapport, 1 = rapport

5.24 Vertraging voor he opnieuw versturen gegevens naar een ARC

De kiezer probeert eerst een rapport naar het hoofdnummer / IP adres te sturen, lukt dit niet dan zal hij onmiddellijk het back-up nummer / IP adres proberen. Lukt dit ook niet dan zal de kiezer een volledige nieuwe poging maken om de gegevens naar beide ARC's te versturen. De tijd tussen 2 pogingen kan worden ingesteld door: 06 a x

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
t is de vertraging: 0=direct, 1 to 9 = 1 to 9 minuten

Standaard instelling: 1 min. voor beide ARC's

5.25 ARC communicatie controle interval

De wachttijd nadat het laatste rapport is verzonden en dat er een communicatie controle uitgevoerd moet worden. De communicatie controle gebeurtenis code is 31 (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze reeks stelt in hoe vaak er gecontroleerd gaat worden: 07 a uumm

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
uu uren
mm minuten

Notities:
· Controle rapporten worden niet verstuurd in de service mode
· IP CID protocol staat toe om zeer regelmatig een controle uit te voeren naar een ARC (bv. elke 5 minuten).

Standaard instelling:24 uur na het laatste rapport – voor beide ARC's

5.26 inschakelen ARC rapportage (ARC2 is back-up voor ARC1)

Met deze instelling kan de rapportage naar ARC1 of ARC2 ingesteld worden en of ARC2 een back-up voor ARC1 is: 00 a x

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=uit, 1=aan, 2= ARC2 is een back-up voor ARC1 (2 kan allen bij ARC2 ingevoerd worden)

Notitie:
Als ARC een back-up is voor ARC1 zal er alleen gegevens naar ARC2 gaan als het doormelden naar ARC1 is mislukt. ARC2 krijgt tevens een extra rapport "Communicatie fout naar ARC1" naast de al aanwezige rapporten om te verzenden.


Standaard instelling: beide ARC's = uit

5.27 Opslaan van rapporten die naar de ARC's zijn verstuurd in het geheugen

Deze optie activeert dat elke succesvolle rapportage naar een willekeurige ARC wordt opgeslagen in het interne geheugen.
080 ingeschakeld
081 uitgeschakeld

Notitie:
Het is raadzaam om deze optie uit te schakelen. Dit spaart een hoop ruimte in het interne geheugen van de centrale. Echter ARC communicatie fouten kunnen dan wel opgeslagen worden omdat dan er van uitgegaan kan worden dat elke melding succesvol is verstuurd. Is deze niet succesvol verstuurd binnen 110 seconden van de poging zal dat worden gerapporteerd en opgeslagen in het geheugen (zie 5.28).

Standaard instelling: ingeschakeld

5.28 Indicatie van een ARC communicatie fout als een rapport niet succesvol is verzonden na 110 seconden van aanvang.

Schakelt de indicatie en rapportage van een communicatie fout in van een mislukte melding binnen 110 seconden na aanvang van het versturen naar een ARC.
090 communicatie fout niet rapporteren
091 communicatie fout rapporteren

Notitie:
· De kiezer gaat door met de poging om de melding af te leveren bij de ARC zelfs nadat een communicatie fout is weergegeven. (als de data is afgeleverd dan stopt de communicatie fout indicatie)
· Voor communicatie controle de maximale aflevertijd (bevestiging van de ARC) is 300 minuten. Voor elke andere melding moet de melding bevestigd worden door de ARC binnen 110 seconden na aanvang van de melding (zo niet wordt er een communicatie fout gegenereerd)

Standaard instelling: communicatie fout indicatie niet ingeschakeld

5.29 Vergrendelen ARC instellingen

Alle instellingen die effect hebben op het doormelden naar een ARC kunnen vergrendeld worden met een digitale code: 901 xx..x *0

Waarbij:
xx..x Code door de installateur ingevoerd (4 tot 8 cijfers)

Notities:
· bij het verlaten van de service mode na het invoeren van een code zullen alle instellingen met betrekking tot ARC communicatie vergrendeld worden. (zie de lijst in sectie 5).
· Als de ARC programmering is vergrendeld kan deze tijdelijk ontgrendeld worden door het invoeren van de code: 901 xx..x *0 waarbij xx..x de vergrendel code is. Na het verlaten van de service mode worden de instellingen weer vergrendeld.
· De ARC instellingen kunne permanent worden ontgrendeld door het invoeren van de reeks: 901*0 terwijl ARC instellingen tijdelijk zijn ontgrendeld – zie boven. Dit zal de vergrendeling opheffen.

Standaard instelling: ARC instellingen ontgrendeld

6 LAN netwerk configuratie

Elk apparaat in een Ethernet netwerk (LAN, internet) heeft een eigen IP adres (bv. 192.168.250.20). Dit adres kan een publiek adres of een privé adres zijn. Voordat de ethernet kabel wordt verbonden moet de correcte instelling zijn ingevoerd – door automatische DHCP of handmatig (zie 5.16).
§ Als automatische DHCP is geselecteerd, neem contact op met de netwerk beheerder en vraag deze om het netwerk klaar te maken om de kiezer aan te sluiten. Als de beheerder het MAC adres nodig heeft staat deze op de sticker op de kiezer.
§ Het handmatig programmeren van de netwerk parameters moet bij voorkeur door een netwerk beheerder gedaan worden die weet hoe deze ingesteld moet worden

7.1 Hoe de kiezer rapportages verzend

Zodra een rapportage verzonden moet worden (bv. Bij een alarm) zal de kiezer:
§ stuurt de data naar ARC1, mits in gebruik (de kiezer probeert eerst het hoofdnummer / IP adres, als dit niet lukt dan de back-up nummer / IP adres).
§ Dan stuurt de kiezer de data naar ARC2 op dezelfde manier als deze is geprogrammeerd als een onafhankelijke ARC. Als ARC2 in ingesteld als een back-up van ARC1 zal ARC2 alleen gebruikt worden als melding naar ARC1 is mislukt.
§ Dan stuurt de kiezer een SMS rapport (1e nummer, 2e nummer .... 8e nummer)
§ Dan zal de kiezer oproepen doen (1e nummer, 2e nummer .... 8e nummer) – elk nummer wordt maar 1 keer gebeld of de oproep is beantwoordt of niet.
§ Als vorige pogingen om data te verzenden naar ARC's is mislukt dan zal na de ingestelde tijd opnieuw en poging doen. (zie 5.24).

Als het alarm wordt stopgezet door een gebruiker zal SMS en oproep rapportage worden afgebroken, meldingen maar ARC's gaan wel altijd door en worden altijd naar alle ARC's afgemaakt.

7.2 De LED's van de kiezer

Groene LED:
§ Regelmatig knipperen – Communicatie bezig (ARC, SMS of toegang op afstand)
§ uit – data in de wachtrij voordat ze verstuurt worden naar een ARC
§ Constant aan – geen data in de wachtrij om verstuurt te worden naar een ARC
Rode LED:
§ uit – Communicatie met een ARC is OK
§ permanent aan – onmogelijk om data naar ene ARC te sturen
Gele LED:
§ regelmatig knipperen – Ethernet verbonden, DHCP werkt niet
§ uit – Ethernet is niet verbonden
§ constant aan – Ethernet is verbonden en communicatie net het netwerk is OK

7.3 Na het invoeren van de service code zal de kiezer:

· Maakt rapportages naar ARC's af (indien nodig)
§ Onafgemaakte SMS en oproepen worden afgebroken
§ Niet verzonden ARC rapportages worden alleen gewist als de telefoon nummer / IP adres van de ARC's, de ARC communicatie instelling of de installatie ID code word gewijzigd.
§ Alarm herstel en fout herstel rapportages worden wel verzonden naar de ARC's in de service mode
§ Veranderingen van de instellingen gaan pas werken zodra de service mode wordt verlaten

7.4 Configuratie van de kiezer in de gebruikers mode

Als configuratie in de gebruikers mode is ingeschakeld dan kunne de volgende instellingen gewijzigd worden:
· tel. nummers M1 to M7
De gebeurtenissen gerapporteerd door SMS en oproep

7.5 besturing op afstand via het internet

Het systeem kan op afstand worden bediend via www.gsmlink.cz dat het mogelijk maakt om het systeem compleet in te stellen door een installateur of beheren door een gebruiker. Om dit te doen is het nodig om:
· Verbind de kiezer met het Ethernet netwerk welke toegang geeft tot www.gsmlink.cz
· Registreer de kiezer via de GSMLink web pagina door:
o Open de www.gsmlink.cz pagina en selecteer New registration
o Creëer uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
o Vul de registratie code in van de kiezer. (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)
o Vul de telefoonnummer in van de SIM kaart
o Vul een geldige hoofd of service code in (voor het gebruikers of installateurs menu)
o Na het instellen van de bovengenoemde gegevens zou er verbinding moeten zijn met het systeem

Als uw kiezer gebruikt maakt van dynamische IP adressen tijdens het communiceren met de GSMLink server, kan het zijn dat U moet wachten op verbinding (als het IP adres is veranderd). GSMLink geeft aan hoe lang U nog moet wachten tot er weer verbinding is. Om de wachttijd te verkorten is het mogelijk om op afstand de verbinding tot stand te brengen om met een toestel het systeem te bellen die voor dit doel is geprogrammeerd. (zie 5.9.1).
· Voor toekomstige sessies hoeft U alleen nog maar uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen (die kunnen ook door uw webbrowser onthouden worden)
· meerdere personen kunnen de kiezer registreren voor beheer op afstand (gebruikers in installateurs)
· Een service monteur hoeft maar één set inloggegevens te hebben om meerdere systemen te kunnen beheren. Nadat het eerste systeem is geregistreerd kan de monteur systemen toevoegen of verwijderen van zijn of haar GSMLink account.
· Er is een demo versie voor beheer op afstand www.gsmlink.cz
· het gebruik van www.gsmlink.com is gratis

JA-80V