JA-80W

Serviceuitleg voor JA-80W

1 Installatie

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door installateurs die een certificaat hebben, dat is afgegeven door een erkend distributeur. Er mogen geen obstakels het zicht belemmeren van de P.I.R. detector die het gebied beschermt. Hou de detector uit de buurt van metalen voorwerpen die kunnen interfereren met radio communicatie en het microwave gebied.Beschrijving: 1. DIP schakelaar; 2. Microwave deel connector; 3 PCB tab; 4. Sabotageschakelaar; 5. P.I.R. sensor; 6. Voorklep tab; 7. Microwave instelling van de gevoeligheid; 8. Microwave detector

1. Open de klep van de detector door te drukken op de tab (6) en verwijder de PCB
printplaat die in een intern tab zit (3) Vermijd het aanraken van de interne P.I.R.
of het beschadigen van de antenne.
2. Draai schroefgaten via het achterste plastic kapje volgens het installatiepunt, hetzij voor een
hoek of voor een muur. Er moet tenminste één schroef doordringen in het sabotage
gevoelige punt.
3. Schroef de achterklep aan de muur, ongeveer 2,5 meter boven de vloer (verticaal, met de
tab naar beneden).
4. Door de PCB te laten terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats tot de tab (3) klikken..
5. Laat de accu losgekoppeld en het deksel open en volg het bedieningspaneel of de
ontvangershandleiding.
· Voer de leermodus op het bedieningspaneel in door het intoetsen van "1" in de service modus.
· Installeer een batterij in de detector om de inschrijving te activeren.
· Verlaat de inschrijving door te drukken op "#"
6. Sluit de klep van de detector tot de tab klikt. De meegeleverde schroef kan veilig worden
aangebracht op de tab.
7. Na het installeren van een batterij in de detector, duurt het maar drie minuten om te
stabiliseren. Tijdens deze periode brandt de LED continu.
Opmerkingen:
Een detector inschrijven na reeds een batterij te hebben aangesloten, ontkoppel dan eerst de batterij en druk op de sabotage schakelaar en laat de sabotage schakelaar weer los om over te schakelen naar ontlading voor eventuele resterende spanning voor het apparaat die gereed is voor inschrijving.
De detector kan ook worden ingeschreven door het invoeren van het serienummer – De laatste 8 nummers van de barcode. Om waar te nemen EN 50131-2-4 het tabblad moet worden veiliggesteld door de bijgeleverde schroef.

2 Omgeving DIP schakelaar

Schakelaar nr. 1: DEL / INS: OFF (DEL) biedt in en uitgangsvertragingen voor detectoren die geïnstalleerd zijn in een gebouw ingang. De ON (INS) Activeert de detector direct wanneer de centrale is ingeschakeld. DIP schakelaar nr. 1 heeft alleen effect als de detector een natuurlijke reactie geeft die zij heeft in de OASIS centrale. Het heeft ook geen effect bij gebruik met een UC-8x of AC-8x ontvanger.
Schakelaar nr. 2: P.I.R. NORM / HIGH selectie van immuniteit voor vals alarm. De OFF (NORM) positie combineert erg goed met snelle immuniteit sensor reacties. De ON (HIGH) positie geeft verhoogde immuniteit met een tragere reactietijd en wordt alleen gebruikt voor de problematische installaties.
Schakelaar nr. 3: Microwave NORM / HIGH stelt de periode na P.I.R. detectie in welke de microwave detectie activeert. De positie OFF – 1 sec, ON – 2 sec.
Schakelaar nr. 4: Microwave NORM / TEST de positie OFF is voor de standaard functie van de detector. De Microwave detectie wordt aangestuurd door de P.I.R. detectie deel voor één of twee seconden om over te schakelen naar nr. 3. De positie ON – Microwave detectie werkt continu voor test doeleinden (looptest).

3 Het testen van de detector

15 minuten na het sluiten van de detector, geven de LED indicatoren aan dat de detector geactiveerd is. Een korte flits van het rode lampje geeft de P.I.R. detectie een bevestiging van beweging en een lange flits (2 sec.) geeft de Microwave detectie een bevestiging van beweging. Voor de goede werking van de detector, is het essentieel om het Microwave detectie veld in te stellen naar de plaats die beveiligd moet worden. Voor het instellen, schakel de vierde DIP schakelaar in naar de proef positie. Gevoeligheid (monitoring bereik) kan worden ingesteld door een potentiometer op een deel van de Microwave detectie die zich bevindt in de voorkant van de detector. Naar rechts draaien verhoogd de gevoeligheid (bereik). Voorkom dat de selectie een te hoge gevoeligheid krijgt, als de detectie betrekking heeft op bijvoorbeeld de omgeving van de kamers. In het algemeen moet het Microwave detectie veld hetzelfde zijn als die van de P.I.R. detectie. Na de instelling zet u de DIP schakelaar terug naar de positie NORM. Om energie te besparen op de batterij, schakelt een deel van de P.I.R. sensor detector over naar de modus energiebesparing, 15 minuten na het sluiten van de dekking. Zolang de P.I.R. sensor op de modus energiebesparing staat kijkt deze nog steeds uit naar beweging. De eerste beweging wordt opgespoord en bevestigd door het Microwave gedeelte en is dan direct gesignaleerd in de centrale. Voor de volgende 5 minuten negeert de P.I.R. sensor alle verdere bewegingen. Na deze 5 minuten, keert de P.I.R. sensor vervolgens terug om uit te kijken naar bewegingen totdat deze opnieuw wordt geactiveerd.

4 Vervangen van de batterij

Deze detector heeft twee batterijen van binnen die regelmatig worden gecontroleerd. Als een van de batterijen is verstreken, dan wordt de gebruiker of installateur op de hoogte gebracht. De detector blijft werken en elke beweging aan de voorkant van de detector wordt weergegeven door een korte LED flits. De batterijen moeten worden vervangen binnen twee weken door een gekwalificeerde installateur. Test na het vervangen van de batterij de werking van beide sensoren.

5 De detector verwijderen van het systeem

Als een detector is verwijderd, kondigt de centrale de verwijdering aan. De detector dient te worden uitgeschreven uit het configuratiescherm in de centrale voordat deze daadwerkelijk wordt verwijderd.

6 Detectie kenmerken

7 Technische parameters

Voeding:   Lithium batterij type (stroombron type C)
Typische levensduur van de batterij:   ca. 2 jaar
Communicatie-band:   868 MHz, OASIS Protocol
Mededeling:   ca. 300m (open ruimte)
Aanbevolen montagehoogte:   2,0 tot 2,5m boven vloerniveau
PIR detectiehoek / detectie bereik:   110° / 12m (met een basis lens)
MW detectiebereik / frequentie:   0,5 tot 20m / 9,35 GHz
Operationele omgeving volgens EN-50131-1:   2 indoor algemene
Operationeel temperatuurbereik:   -10 tot +40 °C
Afmetingen:    110 x 60 x 55 mm
EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 indeling:   klasse 2
Kan worden geëxploiteerd volgens:   ERC REC 70-03

Voldoet aan de ETSI EN 300220, ETSI EN 300 440-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
 
 
 
 
 

 

 

JA-80W