JA-80Y

Serviceuitleg JA-80Y

1 Installatie in de centrale

Als u de kiezer apart heeft aangeschaft moet deze eerst als volgt worden ingebouwd in de Oasis centrale:
a) De centrale moet volledig stroomloos zijn (zowel de batterij als de 230V aansluiting afkoppelen)
b) Installeer de kiezer in de centrale en schroef deze vast en verbind de kabel aan de hoofdprint van de centrale
c) Plaats de antenne aan de binnenkant van de behuizing van de centrale (op de bodem van de behuizing) en verbind de andere kant van de antenne aan de GSM module – Schakel de GSM module nooit in als de antenne niet is aangesloten, dit resulteert in ernstige schade van de GSM module
d) Verbind de overige kabels aan de GSM module als U gebruik maakt van de gesimuleerde telefoon lijn, de AUX uitgang of een PC's seriële data kabel voor GPRS modem functie.

 

2 Eerste keer aanzetten van de kiezer

Als de kiezer geïnstalleerd is in de behuizing en de GSM antenne is geplaatst dan:

a) Leg een SIM kaart klaar. Deze moet vooraf geactiveerd zijn (kijk eerst of de SIM kaart werkt in een mobile telefoon). Als er een PIN code ingevoerd moet worden als de telefoon aangezet wordt, zet dan de PIN functie uit. (Bijv. Nokia menu via: Menu / Instellingen / Beveiliging / PIN-codeaanvraag / uit). De kiezer kan werken met een prepaid kaart, maar voor meer betrouwbare werking gebruik een abonnement. (zie 5.16)
b) Plaats de SIM kaart in de kiezer (om de kaarthouder te openen, schuif deze iets naar boven)
c) Schakel de voeding in (230V + accu). De rode LED van de kiezer gaat uit binnen 1 minuut = verbinding met GSM netwerk gelukt.
Als de LED na een tijdje begint te knipperen, zet de centrale uit, doe de SIM kaart in een mobile telefoon en controleer of het netwerk voldoende bereik nabij de centrale heeft en er geen PIN code nodig is.
d) Sluit de centrale door de deksel te plaatsen, de centrale zou in de Service stand moeten staan – zo niet, toets *0 Service code (fabrieks code 8080) als het alarm uitgeschakeld is
e) Toets 922 om de sterkte van het GSM signaal te meten. (wordt weergegeven tussen 1/4 tot 4/4) Deze moet minimaal 2/4 zijn voor betrouwbare werking. Als het signaal te zwak is, probeer den de centrale te verplaatsen of een SIM kaart van een andere provider. (het wordt afgeraden om een high-gain of directional antenne te gebruiken – zie 5.1)
f) Als het GSM signaal voldoende is, test de werking van de kiezer (door bijvoorbeeld het nummer van de SIM kaart te bellen en uw telefoon te autoriseren) - zie 3.3
Als de centrale vlakbij de grens met een ander land geplaatst wordt waar een buitenlands netwerk opgevangen kan worden (bv. wanneer het signaalsterkte fluctueert), adviseren wij dat dat de roaming instelling in de SIM kaart wordt uitgezet om hoge kosten te voorkomen. Neem contact op met de provider voor details.

3 Gebruiker functies van de kiezer

De volgende tekst beschrijft alle functies van de kiezer. De installateur zou deze functies kunnen uitleggen aan de gebruiker als deze van toepassing zijn in een bepaalde installatie.

3.1 Bellen via de aangesloten telefoon

De kiezer simuleert een telefoonlijn (inclusief CLIP protocol) op de telefoon aansluiting:
· De telefoon (Alleen toon kiezer – bij voorkeur het model Jablotron SMS 8010) moet verbonden worden aan de telefoon aansluiting op de kiezer (of de telefoon aansluitpunten).
· De telefoon kan gebruikt worden net als een vaste telefoonlijn (Fabrieksinstelling).
· Als de Jablotron SMS801 telefoon wordt gebruikt kan er naast bellen ook SMS berichten verstuurd en ontvangen worden. Gemiste oproepen worden opgeslagen en weergegeven. Er is ook een lijst met nummers beschikbaar. (zie ook 5.10.1)
· De kiezer verbreekt de verbinding van het huidige gesprek als alarm gegevens verstuurd moeten worden.
· Sommige telefoons zijn gevoelig voor GSM signalen in de directe omgeving. Als U storing op de lijn hoort die van het GSM signaal van de kiezer afkomstig zijn, verplaats dan de aangesloten telefoon.

3.2 Meeluister en spraak communicatie

Als meeluisteren en spraak communicatie nodig is, dan zal de SP-02 intercom aangesloten moeten worden op de telefoonlijn uitgang. De intercom kan parallel worden gezet aan elke andere telefoon. De SP-02 werkt als een speakerphone welke inkomende oproepen automatisch beantwoord van nummers die geautoriseerd zijn om deze functie te benutten. De SP-02 module heeft ook een noodoproep functie naar een voorgeprogrammeerd nummer. Zie de handleiding van de SP-02 voor details over het autoriseren van nummers en hoe het noodoproep nummer te programmeren.

3.3 Autoriseer tijdelijk een toetsenbord van een telefoon als een bedieningspaneel.

Het is mogelijk om het systeem op afstand te bedienen door een telefoontoestel tijdelijk te autoriseren als bedieningspaneel:
a) Bel het nummer van de SIM kaart (als er een telefoon is aangesloten op de gesimuleerde lijn zal deze over gaan).
b) Na 25 seconden overgaan (instelbaar) zal de kiezer opnemen met een korte toon.
c) Toets een juiste toegangscode in op het toestel (bv. 8080 of 1234 als de fabrieksinstelling nog van kracht is)
d) Het toetsenbord van de telefoon zal reageren alsof het een bedieningspaneel van het systeem is. Een toon signaal zal te horen zijn die de status van het systeem weergeeft: 1 toon = Ingeschakeld, 2 tonen = Uitgeschakeld, 3 tonen = Service mode, 4 tonen = verkeerde code gebruikt, geluid van een sirene = alarm
e) Nu kan het systeem bediend worden vanaf het toetsenbord van de telefoon op dezelfde manier als een bedieningspaneel, inclusief opdrachten die beginnen met * (bv. *81 schakelt de PGX uitgang aan)
f) Om uit deze mode te gaan verbreek de verbinding (als er binnen één minuut niets gebeurt wordt de lijn automatisch verbroken)

Belangrijk:
§ Toets de codes niet te snel in, Elke toon heeft een tijd nodig om verzonden te worden (afhankelijk van de telefoon en de kwaliteit van de verbinding)
§ Een telefoon met een vaste lijn kan ook gebruikt worden (mits deze op toon kiezen staat ingesteld)
§ Het systeem kan ook bediend worden door een telefoon die op de gesimuleerde lijn is aangesloten. Pak de hoorn op en druk kort op # en de telefoon is nu een bedieningspaneel. Om te stoppen leg de hoorn op de haak.
§ Telefoons moeten elke keer als de bedieningspaneel functie gebruikt wordt geautoriseerd worden door middel van de eerdergenoemde codes. De autorisatie eindigt na elk gesprek.

3.4 SMS instructies om het systeem op afstand te bedienen

Alle binnenkomende SMS berichten worden gecontroleerd op instructies voor het systeem en worden gelijk uitgevoerd. De SMS instructie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: code_instructie (geldige code spatie instructie)
Geldige code = een geldige code van het systeem (bv. 8080, 1234 etc.)

Standaard instructieset: (kan veranderd worden – zie 5.4)

Instructie   Functie Verklaring
SET Inschakelen In en uitschakelen van het systeem (op dezelfde manier als een bedieningspaneel) 
UNSET Uitschakelen Als het systeem al in de gewenste mode staat gebeurt er niets.
STATUS Status   opvragen Inclusief GSM signaalsterkte, GPRS data, ARC communicatie (te zien als MS1 en MS2)
MEMORY Laatste handeling opvragen De laatste handeling opgeslagen in het geheugen van het systeem.
PGX ON Zet PGX aan De PG uitgangen moeten geprogrammeerd zijn voor de functie: aan/uit (dmv 237/247) of 2 seconde schakelen (dmv 238/248)
PGX OFF Zet PGX uit De PG uitgangen moeten geprogrammeerd zijn voor de functie: aan/uit (dmv 237/247) of 2 seconde schakelen (dmv 238/248)
PGY ON Zet PGY aan De PG uitgangen moeten geprogrammeerd zijn voor de functie: aan/uit (dmv 237/247) of 2 seconde schakelen (dmv 238/248)
PGY OFF Zet PGY uit De PG uitgangen moeten geprogrammeerd zijn voor de functie: aan/uit (dmv 237/247) of 2 seconde schakelen (dmv 238/248)
AUX ON Zet AUX aan Schakelt de AUX aansluiting op de kiezer aan of uit
AUX OFF Zet AUX uit Schakelt de AUX aansluiting op de kiezer aan of uit
CREDIT SIM kaart crediet opvragen Moet dmv SMS geïnitialiseerd worden voordat het kan werken zie: 5.16

Voorbeeld: bij het sturen van "code SET" (geldige code spatie SET) zal het systeem inschakelen (als het systeem al aan staat verandert er niets)

Let op:
§ uitvoeren van de instructie wordt bevestigd met een SMS antwoord
§ De instructies zijn niet hoofdletter gevoelig en alleen ASCII karakters zijn toegestaan
§ Er kan maar één instructie worden verstuurd in een SMS
§ De in/uitschakel instructie na een service code wordt alleen uitgevoerd als de in/uitschakel optie met service code is aangezet. (dit voorkomt ongeautoriseerd in en uitschakelen door een installateur)
§ Een SMS instructie kan ook worden verstuurd naar het systeem met een telefoon die is aangesloten op de gesimuleerde telefoon uitgang op de kiezer (bv SMS8010) – verstuur naar telefoonnummer 001 (gratis)
§ Als er andere tekst in het SMS bericht staat, dat niet gescheiden is door %, zal de instructie niet worden uitgevoerd.
§ Als U en bericht stuurt en U bent er niet zeker van of er wel of geen andere tekst automatisch wordt toegevoegd (bv. als u via een SMS internet server gebruikt) verstuur de instructie dan op de volgende wijze: %code instructie%%

3.5 Gratis bediening van het systeem dmv gemiste oproepen van voorgeprogrammeerde nummers

Een gelimiteerd aantal instructies kan worden uitgevoerd op afstand door het systeem te bellen van een geautoriseerde telefoon en het gesprek te beëindigen voordat het systeem de lijn opneemt. Op deze manier kan het systeem gratis bediend worden met een beperkt aantal functies. Het is mogelijk om nummers te autoriseren die zijn opgeslagen in het geheugen M1 tot M8 (ook gebruikt als waarschuwing nummers zie 4).
Om een telefoonnummer te autoriseren plaats * achter het nummer gevolgd door één cijfer (1,2,3,8 of 9) – Zie notitie in hoofdstuk 4.
Als er gebeld wordt door dat nummer zal de kiezer "* cijfer" genereren na de eerste keer overgaan. (Alsof het handmatig op het bedieningspaneel is ingetoetst). Deze gratis besturing van het systeem met onbeantwoorde oproepen kan de volgende functies bevatten aan de hand van welk cijfer er achter de * staat in het geheugen:
*1 Inschakelen compleet systeem (= ABC knop op bedieningspaneel)
*2 Inschakelen deelschakeling A (= A knop)*
*3 Inschakelen gedeelte A en B of B (= B knop)*
*8 PGX aan voor 2 seconden. (Als de PGX voor de puls functie is geprogrammeerd)
*9 PGY aan voor 2 seconden. (Als de PGY voor de puls functie is geprogrammeerd)

Opmerkingen:
§ Als de telefoon belt met nummerblokade kan deze niet worden gebruikt om op deze manier het systeem te bedienen
§ Als het gesprek wordt beëindigd voordat de kiezer opneemt is deze functie gratis.
§ Een telefoon die deze gratis functie heeft kan ook het systeem volledig bedienen zodra de kiezer heeft opgenomen en een geldige code is ingevoerd (zie 3.3). Laat de telefoon net zolang overgaan tot de kiezer de lijn opneemt.
§ Als het nummer dat is geprogrammeerd voor gratis besturing geen systeem rapporten hoeft te ontvangen, schakel de rapporten dan uit voor dit nummer (zie 5.3).
§ Inschakelen met *1, *2 en *3 werkt alleen als dit is geactiveerd in de centrale.

4 Rapportage naar telefoon

De kiezer kan handelingen van het systeem rapporteren dmv SMS en/of bellen van nummers met een geluid signaal (vaak gebruikt als een geluidssignaal om een SMS te gaan lezen). Rapportage kan naar maximaal 8 nummers verstuurd worden.
De meest gebruikelijke rapporten zijn vanuit de fabriek al ingesteld, U hoeft alleen de nummers te programmeren op die plaats die de juiste instellingen bevat. Desgewenst kunnen andere handelingen ook worden toegevoegd of worden verwijdert. (zie 5.3)
Standaard instellingen voor nummers M1 tot M8

M

Rapporteert

1

Alarm en fouten via SMS

2

3

Alarm en fouten via SMS + bellen (als U opneemt hoort U een sirene)

4

5

Alarm via SMS + bellen, in en uitschakelen en fouten via alleen SMS

6

7

Alarm via bellen (als U opneemt hoort U een sirene)

8

Technische fout SMS (bv voor een installateur)

Om een telefoonnummer te programmeren in een van de geheugenplaatsen M, toets de volgende reeks in als het systeem in de service mode staat: 81 M xxx...x *0

Waarbij:
M geheugenplaats 1 tot en met 8
xxx...x telefoonnummer (maximaal 20 cijfers)

Voorbeeld: Door het toetsen van 81 5 777 777 777 *0 zal het nummer 777777777 worden opgeslagen op geheugenplaats 5 (Alarm via SMS + bellen, in en uitschakelen en fouten via alleen SMS)

Om en nummer te verwijderen van plaats M toets: 81 M *0

Opmerkingen:
§ het invoeren van *9 voor het nummer genereert een "+" voor het programmeren van een internationaal nummer
§ Desgewenst kunnen handelingen naar een aangesloten SMS telefoon verstuurd worden (SMS8010), programmeer dan nummer 001 in het geheugen.
§ SMS rapport bestaat uit: Installatie naam, handeling naam, nummer en naam van herkomst (apparaat of code), datum en tijd.
Voorbeeld: "Rapport van uw Alarm: ingeschakeld 47: code Tijd 01.08. 11:27".
§ Als andere handelingen of tekst gerapporteerd moeten worden naar een specifiek nummer, verander de instelling in de kiezer (zie 5.3 and 5.4)
§ Bij het invoeren van telefoonnummers, als U *7 intoetst na het laatste cijfer van het telefoonnummer (de * wordt ook opgeslagen) en vervolgens nog één cijfer toevoegt (1,2,3,8 of 9), dan kan dit nummer het systeem bellen. Het systeem reageert dan alsof "* cijfer" is ingetoetst na het eerste keer overgaan. M.a.w. alsof het handmatig op het bedieningspaneel is ingetoetst. – zie hoofdstuk 3.5. Voorbeeld: met invoeren van 81 5 777 777 777 *79 *0 heeft kan het nummer 777777777 de PGY uitgang voor 2 seconde aanzetten door alleen maar te bellen naar het systeem en 1 keer over te laten gaan. Het systeem reageert dan alsof *9 op het bedieningspaneel is ingetoetst. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een automatische deur of hek te openen.

4.1 Programmering

De meest gemakkelijke manier van programmeren is door middel van een PC met de ComLink software of via het internet op de pagina: www.gsmlink.cz
Programmeren is ook mogelijk op het bedieningspaneel:
§ De centrale moet in de service stand staan, zo niet toets dan *0 Service code (standaard: 8080) terwijl het systeem uitgeschakeld is.
§ Toets de relevante programmeer reeksen in – Zie tabel hieronder.
§ Om de service stand te verlaten druk de # toets in

5.1 Meten GSM signaal sterkte

Een GSM signaal met een goede kwaliteit is nodig voor correcte werking van de kiezer. Met de reeks 922 wordt een signaalmeting gedaan van het GSM netwerk. Het bedieningspaneel laat dan zien hoe sterk het GSM signaal is met de waarde ¼ tot 4/4 en zal elke seconde herhalen (piept bij elke meting) In deze mode kan een geschikte locatie van de centrale worden gevonden (of van de GSM antenne). Toets # om de metingen te stoppen. Het signaal moet minstens 2/4 aangeven. Op locaties met weinig signaal raden wij aan om te proberen een andere GSM sim kaart te gebruiken.

Waarschuwing: Het wordt niet geadviseerd om en high-gain of een directionele GSM antenne te gebruiken voor beter signaal. Op deze manier zal de kiezer maar met één GSM basisstation communiceren en de communicatie zal niet stabiel zijn. Let er ook op dat de afstand van de antenne tot een GSM basisstation niet langer mag zijn dan 30 Km (zelfs als als het signaal sterk genoeg is) Tijdsvertragingen in het GSM netwerk kan dan leiden to fouten bij data overdracht. (bv. de timing van het CID protocol).

5.2 Programmeren telefoonnummers voor rapportage naar telefoons

Zie hoofdstuk 4.

5.3 Selectie van rapportage die verstuurt worden naar telefoons

De standaard lijst van doormeldingen en bijbehorende positie in het geheugen M1 tot M8 kan als volgt worden gewijzigd.
§ Het is mogelijk om te selecteren of een doormelding alleen via SMS, alleen via een oproep of en SMS gevolgd door een oproep.
§ Elke doormelding heeft een eigen standaard SMS tekst. Deze teksten kunnen aangepast worden (zie 5.4). Het geluid van de sirene bij een oproep kan niet worden aangepast (bv. een alarmsituatie wordt aangegeven door een sirene als U de telefoon opneemt).

5.3.1 Instellen handelingen die worden doorgestuurd naar een specifiek nummer via SMS.

Om handelingen te koppelen aan rapportages via SMS toets: 82 ec M x

Waarbij:
ec code van de handeling 01 tot 32 (zie bovenstaand tabel)
M Telefoonnummer op geheugenplaats 1 tot 8
x 0 = geen SMS rapport, 1 = wel SMS rapport

Voorbeeld: Als 82 03 8 1 is geprogrammeerd en er gaat een rook alarm af (event 03 in de tabel), zal de kiezer een SMS rapport sturen naar het nummer op geheugenplaats M8.

5.3.2 Instellen handelingen die worden doorgestuurd naar een specifiek nummer via een oproep

Om handelingen te koppelen aan rapportages via een oproep toets: 83 ec M x

Waarbij:
ec code van de handeling 01 tot 32 (zie bovenstaand tabel)
M Telefoonnummer op geheugenplaats 1 tot 8
x 0 = geen oproep, 1 = wel oproep

Voorbeeld: als 82 03 1 1 is geprogrammeerd en er gaat een rook alarm af (event 03 in de tabel), zal de kiezer een oproep sturen naar het nummer op geheugenplaats M1, als de oproep wordt aangenomen zal er een sirene te horen zijn.

Opmerkingen:
§ Alarm via een oproep wordt het mest gebruikt als een audio waarschuwing om de gebruiker het gedetailleerde SMS rapport te laten lezen.
§ Als zowel SMS als oproep wordt gebruikt zal eerst de SMS verstuurt worden, daarna de oproep. Rapportage naar een ARC gaat voor alles als deze actief is. (zie 7.1 )

5.4 SMS tekst veranderen

De kiezer bevat verscheidene stukjes tekst om een SMS rapport te genereren alsmede een SMS instructie set. Deze teksten kunnen niet worden veranderd op het bedieningspaneel, maar wel met de ComLink software, via internet (www.gsmlink.cz) of door het sturen van de volgende SMS instructie: code_TXT_n,tekst,n,tekst,......n,tekst

Waarbij:
code is een geldige code (bv. standaard codes 8080, 1234)
_ is een spatie
TXT Instructie om tekst te veranderen
n Tekst nummer (0 to 611 zie de volgende tabel)
, komma (of einde)
tekst De nieuwe tekst (max. 30 karakters) welke de oude tekst zal overschrijven. Het is niet toegestaan om een komma of een einde te gebruiken in de nieuwe tekst, een spatie is wel toegestaan.

Opmerkingen:
· Een enkele TXT instructie kan meerdere teksten veranderen (gelimiteerd door de maximale lengte van een enkele SMS)
· De kiezer is niet hoofdletter gevoelig en het is aangeraden om alleen Engelse ASCII karakters te gebruiken. (sommige netwerken accepteren geen niet-Engelse karakters)
· De kiezer creëert een SMS met 5 delen: Installatie naam, beschrijving handeling, bron (code of apparaat) nummer (01 tot 50), bron naam, tijd en datum.
· De maximale lengte van een ASCII SMS is 160 karakters (70 karakters voor nationale karakters). Als deze lengte wordt overschreden zal de kiezer het rapport over meerdere SMS berichten verdelen.

Voorbeelden: als de service code 8080 is dan zal de volgende instructie: 8080 TXT 20,Afstandbediening Peter,21,Afstandbediening Karin de omschrijving (naam) van de afstandsbedieningen op adres 20 en 21.

8080 TXT 605,verwarming aan,606,verwarming uit verandert de 2 instructies die gebruikt worden om de verwarming te schakelen met behulp van de PGX uitgang (Deze moet den als aan/uit geprogrammeerd worden.

5.5 Instellen rapportage naar een telefoon

Rapportages kunnen op de volgende manier worden ingesteld:

800 Alle SMS en oproep rapportage uitgeschakeld
801 Alle SMS en oproep rapportage ingeschakeld
802 Alle rapportage ingeschakeld behalve rapportage van het aan en uitzetten door gebruikers 41 tot 50 (inclusief de codes, kaarten en afstandsbedieningen). Dit staat toe om rapportage aan ontvangers van rapportage uit te schakelen (gebruikers, baas etc.).

Standaard instelling: 801 Alle rapportage ingeschakeld

5.6 Toegang op afstand

Toegang op afstand (met telefoon of via internet) kan aan of uit worden gezet:

9030 Uitgeschakeld
9031 Ingeschakeld

Standaard instelling: Ingeschakeld

5.7 Doorsturen van binnenkomende SMS berichten

Deze optie staat het toe om binnenkomende SMS berichten door te sturen die geen geldige instructies voor de kiezer bevatten:

9260 berichten worden niet doorgestuurd, de kiezer stuurt deze wel via het CLIP protocol naar de gesimuleerde telefoonlijn.
9261 Berichten worden doorgestuurd naar het eerste nimmer in het geheugen M1 tot M8 (bv. als er alleen een nummer staat geprogrammeerd in geheugenplaats M6 en M7 dan zal het bericht verstuurd worden naar het nummer op plaats M6) Het nummer waarvan het originele bericht is verstuurd zal aan het begin van het bericht worden toegevoegd.

Standaard instelling: Berichten worden doorgestuurd

5.8 Bevestiging SMS instructie

Als de kiezer een geldige SMS instructie ontvangt zal de verstuurder van het bericht hiervan op de hoogte worden gebracht of de instructie is geslaagd of niet.

9270 Uitgeschakeld
9271 Ingeschakeld

Standaard instelling: Ingeschakeld

5.9 Reactie op binnenkomende oproepen

De reactie van de kiezer op binnenkomende oproepen kan als volgt ingesteld worden: 904 x

Waarbij:
x = 0 Binnenkomende oproepen worden genegeerd
x = 1 to 8 De kiezer neemt op na x keer 5 seconden overgaan (bv. x=4=20sec.)
x = 9 Beantwoord de tweede oproep – eerst moet hij minstens 1 keer overgaan, dan een pauze (10 tot 45 seconden) en dan na de eerste keer overgaan van de tweede keer bellen zal de kiezer de oproep beantwoorden.

Standaard instelling: 935 – beantwoord na 25sec. (ongeveer 5 keer overgaan)

5.10 Functie gesimuleerde telefoonlijn

Met deze invoer word te functie van de telefoon aan de gesimuleerde telefoonlijn bepaald. (als deze gebruikt wordt). 98 y

Waarbij:

       Functie
y=0     Telefoonlijn –Voor het maken van een oproep. Als # wordt getoetst na het opnemen dan functioneert de telefoon als een bedieningspaneel.
y=1 De telefoon werkt als een bedieningspaneel, het is niet mogelijk om te bellen.
y=2 De telefoonlijn is uitgeschakeld.
y=3  Noodoproep – Belt automatisch een vooraf bepaald nummer (zie 5.11), nadat de hoorn is opgenomen. Door binnen 2 seconden * te drukken na het opnemen van de hoorn zal de kiezer een kiestoon geven en kan er normaal gebeld worden.

Opmerkingen: Als de kiezer bezig is met het versturen van gegevens, of het is niet aangemeld bij een GSM netwerk zal er een ingesprektoon te horen zijn.

Standaard instelling: y = 0 = telefoonlijn.

5.10.1 Het gebruik van een SMS telefoon op de gesimuleerde lijn

Een telefoon die geschikt is om SMS berichten te versturen of ontvangen m.b.v. het CLIP protocol kan worden aangesloten op de gesimuleerde telefoonlijn (bij voorkeur model Jablotron SMS-8010).
In de telefoon moet zowel voor TX nummers als RX nummers ingesteld zijn op 1111.
Als een SMS bericht wordt verstuurd naar het nummer "001" gaat deze direct naar de kiezer (gratis). Dit kan gebruikt worden om instructies te versturen naar de kiezer (bv. tekst programmering enz.)
Als de kiezer is geprogrammeerd om rapporten te versturen naar het nummer "001" zullen de rapporten naar de aangesloten telefoon gestuurd worden via de gesimuleerde lijn. (gratis).
De SMS-8010 telefoon heeft ook nummerherkenning voor binnenkomende oproepen en een telefoonboek op contacten in op te slaan.

5.11 Nummer noodoproep

Als de gesimuleerde lijn is ingesteld op noodoproep (zie 5.10), dan belt de kiezer na het opnemen van de lijn het ingestelde nummer geprogrammeerd door: 952 xx...x *0

Waarbij:
xxx...x het telefoonnummer is (max. 20 cijfers). De combinatie *9 wordt vertaald in een "+" voor internationale oproepen.

Om het nummer te verwijderen toets: 952*0

Standaard instelling: Nummer verwijderd

5.12 Indicatie voor uitval GSM signaal

Deze optie kijkt naar de verbinding met het GSM netwerk. Als deze ingeschakeld is dan zal na 15 minuten na uitval van het GSM netwerk een externe communicatie fout genereren.

910 ingeschakeld
911 uitgeschakeld

Standaard instelling: uitgeschakeld

5.13 De gevoeligheid van de aangesloten microfoon

De gevoeligheid van de microfoon van de aangesloten telefoon (of intercom) kan ingesteld worden met: 953x

Waarbij:
x kan variëren tussen 1 en 9 

Standaard instelling: 5

5.14 Volume van de speaker

Het volume van de aangesloten telefoon (of intercom) kan worden ingesteld met: 954x

Waarbij:
x kan variëren tussen 1 en 9

Standaard instelling: 5

5.15 Nummer dat gebeld wordt om SIM kaart actief te houden

Als een prepaid SIM kaart wordt gebruikt en er is een gebrek aan uitgaande oproepen voor een bepaalde tijd zal de SIM kaart niet meer werken. Deze functie biet het volgende: Als er geen oproepen gedaan zijn na 90 dagen vanaf de laatste uitgaande oproep, dan zal de kiezer automatisch het ingestelde nummer kiezen, wacht totdat de oproep wordt beantwoord en hangt op na 10 seconden.

924 xx...x *0

Waarbij:
xx...x = telefoonnummer

Opmerkingen:
· Om dit nummer te verwijderen toets: 924 *0
· Het is raadzaam om een goedkope service te bellen (bv weerlijn enz.) maar geen gratis nummers.

Standaard instelling: geen nummer

5.16 Automatisch krediet opvragen van SIM kaart

De kiezer is in staat om te controleren hoeveel krediet er nog op de SIM kaart staat door dit op te vragen bij het netwerk met behulp van een herkenbare instructie tekst (als het netwerk dit toelaat). Er zijn 2 opties: Het krediet kan gecontroleerd worden doordat de gebruiker een SMS naar de kiezer stuurt om het krediet op te vragen, of de kiezer kan dit zelf doen met een bepaalde interval. Om dit in te stellen stuur de volgende SMS naar de kiezer: code_CREDIT_uu..u_xx_yyy_zz

Waarbij:
code Geldige hoofd of service code (bv. 8080 of 1234)
_ spatie
uu..u Instructie voor het GSM netwerk om krediet op te vragen (bv. *101# etc.)
xx Interval tussen 2 controles in dagen
yyy minimum acceptabele krediet hoeveelheid
zz De positie in de tekst waar het bedrag staat vermeld in de ontvangen SMS die van de provider komt.

Opmerkingen:
· Als het krediet lager is dan het ingestelde minimum (yyy), dan zal die SMS doorgestuurd worden naar de nummers in het geheugen op positie M1 en M8 om de gebruiker er aan te herinneren om het tegoed op te waarderen.
· Als handeling 22 is geprogrammeerd voor één of meerdere nummers (M1 tot M8) dan zal de tekst "Lege batterij in kiezer" naar deze nummers verstuurd worden, eveneens zal het SMS bericht van de provider verstuurd worden naar de nummers M1 en M8
· Als alleen uu..u is ingevuld in de instructie SMS (dus geen xx, yyy en zz) dan zal het krediet niet regelmatig gecontroleerd worden. Het krediet wordt onmiddellijk gecontroleerd en en de uu..u instructie wordt bewaard zodat in de toekomst het krediet gecontroleerd kan worden met alleen de instructie CREDIT.

Voorbeeld: na het versturen van de instructie: "code credit *101# 7 50 1" Zal het krediet balans elke 7e dag na het versturen van de instructie gecontroleerd worden, als het krediet beginnend met het eerste karakter in het bericht lager is dan 50 munteenheden zal dit gerapporteerd worden.

Waarschuwing: Het gebruik van een prepaid kaart in de kiezer is riskant. Sommige providers blokkeren kaarten die wel genoeg krediet hebben maar niet optijd worden opgewaardeerd. Wij raden daarom aan om altijd een SIM kaart met abonnement te nemen!

5.17 Registratie code voor www.gsmlink.cz

Als beheer via internet is gewenst dan zal het systeem geregistreerd meten worden bij de pagina www.gsmlink.cz
Elke kiezer heeft zijn eigen unieke registratie code welke op een label staat afgedrukt op de module zelf. Deze code kan ook via SMS worden verstuurd naar een telefoon door de volgende reeks op het bedieningspaneel in te drukken: 910 xx...x *0

Waarbij:
xx...x is het nummer waarnaar de code verstuurd moet worden.

Opmerkingen:
· Het kost tijd om de code te ontvangen nagelang de drukte op het netwerk
· De registratie code ziet er als volgt uit: xxxxx-xxxxx-xxxx

5.18 Activeren van her-registratie met het GSM netwerk

Als de code 923 is ingetoetst dan zal de kiezer zich afmelden van het gsm netwerk en vervolgens zich opnieuw aanmelden. Deze registratie veranderd niets aan de instellingen van de kiezer, Dit wordt meestal gebruikt na een GSM netwerk fout of of na fouten met data. Bij sommige netwerken is dit nodig als een geblokkeerde kaart gedeblokkeerd is.
Het is ook mogelijk om dit op afstand te doen (mits de kaart nog berichten kan ontvangen) met de SMS instructie "code GSM" (code = hoofd, gebruiker of service code).

5.19 Kiezer reset

Met de code 98080 zal de kiezer terug gaan naar zijn fabrieks instellingen, de standaard teksten worden weer teruggezet en alle rapportage uigezet.

5.20 Opslaan van de PIN code van de SIM kaart in de kiezer

Het is raadzaam om een SIM kaart te gebruiken die niet is voorzien van een PIN code. Als het niet mogelijk is om zonder PIN de kaart te gebruiken kan de PIN code opgeslagen worden in de kiezer met devolgende reeks (Moet ingetoetst worden nadat de centrale geactiveerd is): 920 PIN *0

Voorbeeld: als de PIN code van de kaart 1234 is toets dan: 9201234*0

Opmerkingen:
§ Als de kiezer zich niet registreert bij het GSM netwerk binnen 1 minuut nadat de PIN code is ingesteld (aangegeven door de knipperende rode LED) dan is de PIN code foutief ingevuld of het GSM signaal is te zwak. In zo'n geval:
o Toets 920*0 in de service mode (verwijderd de PIN)
o Maak de centrale spanningsloos (230V en accu)
o Neem de SIM kaart uit de centrale en doe deze in een telefoon. (Er moet een verbinding zijn als de telefoon zich nabij de centrale bevind).
o Als U de juiste PIN code weet en er is voldoende GSM signaal plaats dan de SIM kaart weer terug in de kiezer. Sluit de spanning weer aan op de centrale en oer de juiste PIN code in met de reeks (920 PIN *0) – De kiezer registreert zich dan bij het GSM netwerk. (de rode LED blijft uit binnen een minuut.)
§ De kiezer onthoud de PN code en gebruikt deze elke keer als de kaart zich registreert bij het GSM netwerk.
§ Als U de SIM kaart in de kiezer verwisselt en de oude kaart had een ingestelde PIN code, verwijder dan eerst de PIN code met de reeks 920*0 met de centrale in de service stand en verwissel dan de SIM kaart.

Notitie: De PIN code kan niet worden veranderd als de ARC instellingen vergrendeld zijn.

Standaard instelling: De PIN code is verwijderd

5.21 GPRS log-in parameters

GPRS data communicatie (Draadloos internet via ene GSM netwerk) wordt gebruikt om op afstand via internet het systeem te beheren en voor IP rapportage naar een PAC. Om GPRS data te gebruiken moet de SIM kaart dit ondersteunen en moet het geactiveerd zijn bij de provider (neem contact op met uw provider voor details). Dan moet de juiste GPRS parameters geprogrammeerd worden door de volgende SMS te sturen naar de kiezer. code_GPRS_ x..x,y..y,z..z

Waarbij:
code is een geldige code (hoofd, gebruiker or service) (bv. 8080 or 1234)
_ spatie
x..x APN (Access Point Naam)
, komma
y..y gebruikersnaam (niet invullen als het niet gevraagd wordt)
z..z wachtwoord ( niet invullen als het niet gevraagd wordt)

Opmerkingen:
§ De meeste GSM netwerken maken alleen gebruik van een APN (vul de y..y en z..z parameters dan niet in)
§ De GPRS instellingen kunnen alleen in de service mode gewijzigd worden en als de ARC instelling niet zijn vergrendeld

Standaard instelling: APN = Internet

5.22 Telefoonnummers / IP adressen

Rapportage kan naar maximaal 2 ARC's verstuurd worden (onafhankelijk of ARC2 an als back-up van ARC1 dienen) Elk ARC heeft een hoofdnummer en een back-up nummer (of IP adres) Deze kunnen worden ingesteld met:

Hoofd: 01 a xx....x *0
Back-up: 02 a xx....x *0

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
xxx...x tel. nummer (max. 20 cijfers)
of IP adres en port – voorbeeld:
01 2 *8 192 168 001 123 08080 *0
waarbij *8 (Vertaald naar een #) om een IP adres aan te duiden. Een IP adres moet 12 cijfers hebben en moet gevolgd worden door een 5 cijferige poort nummer (geen spaties)

Om een nummer/IP adres te verwijderen toets: 01p*0 or 02p*0
Als de nummers/IP adressen van een AC zijn verwijdert zal er geen rapporten meer naar die ARC verstuurd worden.

Opmerkingen: De kiezer probeert altijd eerst de data naar het hoofdnummer te versturen, lukt dit niet dan wordt het back-up nummer gebruikt.

Standaard instelling: alle tel. nummers / IP adressen verwijderd

5.23 Installatie (alarm systeem) ID voor ARC

Het ID nummer van de installatie wordt met elk rapport verstuurd naar de ARC en kan worden geprogrammeerd door: 03 a zz..z *0

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
zz..z installatie ID nummer, max. 8 karakters (0 to 9 en *1=A tot *6=F - hexadecimaal nummer)

Standaard instelling: 0000 voor beide ARC's

5.24 Protocol selecteren van de ARC

Om de juiste communicatie protocol te selecteren toets: 04 a x

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=Contact ID, 1=SMS CID, 2=IP CID

Opmerkingen:
· IP CID is het snelst van alle bovengenoemde protocollen en het staat toe om zeer vaak de communicatie met de ARC te controleren (bv. Elke 5 minuten)
· Het Contact ID protocol kan worden gebruikt met ARC's die verbonden zijn door middel van een vaste lijn (als zij Contact ID ondersteunen)
· Als de ARC geen SMS CID of IP CID ondersteunt, neem dan contact op met uw locale distributeur voor details en hoe de ARC te opwaarderen.

Standaard instelling: Contact ID voor beide ARCs

5.25 Selectie van gebeurtenissen die naar de ARC's verstuurd worden

Het systeem herkent 32 verschillende type gebeurtenissen, zie onderstaand tabel. Met deze instelling bepaalt U welke gebeurtenis naar welke ARC verstuurd wordt. 05 a ec x

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
ec gebeurtenis code 01 to 32
x 0 = geen rapport, 1 = rapport

Standaard instelling: Alle handelingen worden gerapporteerd

ec Event
01 Inbraak alarm – direct
02 Inbraak alarm – vertraagd
03 Brand alarm
04 Paniek alarm
05 Maximale aantal foutieve codes overschreden
06 Alarm tijdens opstarten centrale
07 Sabotage alarm
08 Einde sabotage alarm
09 Einde van alarm indicatie
10 Alarm geannuleerd door gebruiker
11 Inschakelen
12 Uitschakelen
13 Deel inschakelen
14 Inschakelen zonder code
15 Externe communicatie fout
16 Externe communicatie herstel
17 Fout
18 Fout niet meer aanwezig
19 230V langer dan 30 min afwezig
20 230V uitval
21 230V herstel
22 Lege batterij
23 Batterij OK
24 Overschakelen naar service mode
25 Verlaten service mode
26 PGX AAN/UIT
27 PGY AAN/UIT
28 Storing in radiografisch signaal
29 Interne communicatie fout
30 Interne communicaatie herstel
31 Communicatie test
32 Onbevestigd alarm

Naast de gebeurtenissen hierboven beschreven meld de kiezer ook gebeurtenissen die hier niet instelbaar zijn. (bv. Jaarlijks onderhoud aanvraag als deze is geactiveerd in de centrale = CID 1393)

5.26 Vertraging voor het opnieuw versturen van gegevens naar een ARC

De kiezer probeert eerst een rapport naar het hoofdnummer / IP adres te sturen, lukt dit niet dan zal hij onmiddellijk het back-up nummer / IP adres proberen. Lukt dit ook niet dan zal de kiezer een volledige nieuwe poging maken om de gegevens naar beide ARC's te versturen. De tijd tussen 2 pogingen kan worden ingesteld door: 06 a x

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
t is de vertraging: 0=direct, 1 to 9 = 1 to 9 minuten

Standaard instelling: 1 min. voor beide ARC's

5.27 ARC communicatie controle interval

De wachttijd nadat het laatste rapport is verzonden en dat er een communicatie controle uitgevoerd moet worden. De communicatie controle gebeurtenis code is 31 (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze reeks stelt in hoe vaak er gecontroleerd gaat worden: 07 a uumm

Waarbij:
a 1 = ARC1, 2 = ARC2
uu uren
mm minuten

Opmerkingen:
· Controle rapporten worden niet verstuurd in de service mode
· IP CID protocol staat toe om zeer regelmatig een controle uit te voeren naar een ARC (bv. elke 5 minuten).

Standaard instelling:24 uur na het laatste rapport – voor beide ARC's

5.28 inschakelen ARC rapportage (ARC2 is back-up voor ARC1)

Met deze instelling kan de rapportage naar ARC1 of ARC2 ingesteld worden en of ARC2 een back-up voor ARC1 is. 00 a x

Waarbij:
a 1=ARC1, 2=ARC2
x 0=uit, 1=aan, 2= ARC2 is een back-up voor ARC1 (2 kan allen bij ARC2 ingevoerd worden)

Opmerkingen:
Als ARC een back-up is voor ARC1 zal er alleen gegevens naar ARC2 gaan als het doormelden naar ARC1 is mislukt. ARC2 krijgt tevens een extra rapport "Communicatie fout naar ARC1" naast de al aanwezige rapporten om te verzenden.

Standaard instelling: beide ARC's = uit

5.29 Opslaan van rapporten die naar de ARC's zijn verstuurd in het geheugen

Deze optie activeert dat elke succesvolle rapportage naar een willekeurige ARC wordt opgeslagen in het interne geheugen.
080 ingeschakeld
081 uitgeschakeld

Opmerkingen:
Het is raadzaam om deze optie uit te schakelen. Dit spaart een hoop ruimte in het interne geheugen van de centrale. Echter ARC communicatie fouten kunnen dan wel opgeslagen worden omdat dan er van uitgegaan kan worden dat elke melding succesvol is verstuurd. Is deze niet succesvol verstuurd binnen 110 seconden van de poging zal dat worden gerapporteerd en opgeslagen in het geheugen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)

Standaard instelling: ingeschakeld

5.30 Indicatie van een ARC communicatie fout als een rapport niet succesvol is verzonden na 110 seconden van aanvang.

Schakelt de indicatie en rapportage van een communicatie fout in van een mislukte melding binnen 110 seconden na aanvang van het versturen naar een ARC.

090 communicatie fout niet rapporteren
091 communicatie fout rapporteren

Opmerkingen:
· De kiezer gaat door met de poging om de melding af te leveren bij de ARC zelfs nadat een communicatie fout is weergegeven. (als de data is afgeleverd dan stopt de communicatie fout indicatie)
· Voor communicatie controle de maximale aflevertijd (bevestiging van de ARC) is 300 minuten. Voor elke andere melding moet de melding bevestigd worden door de ARC binnen 110 seconden na aanvang van de melding (zo niet wordt er een communicatie fout gegenereerd)

Standaard instelling: communicatie fout indicatie niet ingeschakeld

5.31 Vergrendelen ARC instellingen

Alle instellingen die effect hebben op het doormelden naar een ARC kunnen vergrendeld worden met een digitale code: 901 xx..x *0

Waarbij:
xx..x Code door de installateur ingevoerd
(4 tot 8 cijfers)

Opmerkingen:
· bij het verlaten van de service mode na het invoeren van een code zullen alle instellingen met betrekking tot ARC communicatie vergrendeld worden. (zie de lijst in sectie 5).
· Als de ARC programmering is vergrendeld kan deze tijdelijk ontgrendeld worden door het invoeren van de code: 901 xx..x *0 waarbij xx..x de vergrendel code is. Na het verlaten van de service mode worden de instellingen weer vergrendeld.
· De ARC instellingen kunne permanent worden ontgrendeld door het invoeren van de reeks: 901*0 terwijl ARC instellingen tijdelijk zijn ontgrendeld – zie boven. Dit zal de vergrendeling opheffen.

Standaard instelling: ARC instellingen ontgrendeld

6 GPRS modem eigenschap

De kiezer kan worden gebruikt als een GPRS modem om een PC op het internet aan te sluiten. Een passende kabel is bijgeleverd bij de keizer. De kabel zou aangesloten moeten worden op de seriële COM poort van se PC en de data connector op de kiezer. (de kabel mag niet verlengt worden).
De driver moet ook geïnstalleerd worden op de PC, deze staat op de meegeleverde CD-ROM. De SIM kaart in de kiezer moet geschikt zijn voor GPRS en dat moet ook zijn ingeschakeld en ingesteld in de kiezer. (zie 5.21).

Wanneer de GPRS modem functie wordt gebruikt dan:
· Het is mogelijk om te bellen, maar dan zal de GPRS data overdracht tot 0 dalen tijdens het bellen.
· Binnenkomende SMS berichten worden bewaard en zullen pas worden uitgevoerd nadat de GPRS data overdracht is gestopt.
· GPRS Data overdracht wordt stopgezet zodra de kiezer een melding moet versturen of aan en uitzetten (MBV SMS of oproep)

7.1 Hoe de kiezer rapportages verzend

Zodra een rapportage verzonden moet worden (bv. Bij een alarm) zal de kiezer:
· stuurt de data naar ARC1, mits in gebruik (de kiezer probeert eerst het hoofdnummer / IP adres, als dit niet lukt dan de back-up nummer / IP adres).
· Dan stuurt de kiezer de data naar ARC2 op dezelfde manier als deze is geprogrammeerd als een onafhankelijke ARC. Als ARC2 in ingesteld als een back-up van ARC1 zal ARC2 alleen gebruikt worden als melding naar ARC1 is mislukt.
· Dan stuurt de kiezer een SMS rapport (1e nummer, 2e nummer .... 8e nummer)
· Dan zal de kiezer oproepen doen (1e nummer, 2e nummer .... 8e nummer) – elk nummer wordt maar 1 keer gebeld of de oproep is beantwoordt of niet.
· Als vorige pogingen om data te verzenden naar ARC's is mislukt dan zal na de ingestelde tijd opnieuw en poging doen. (zie 5.26).

Als het alarm wordt stopgezet door een gebruiker zal SMS en oproep rapportage worden afgebroken, meldingen maar ARC's gaan wel altijd door en worden altijd naar alle ARC's afgemaakt.

7.2 De LED van de kiezer

De rode LED op de kiezer kan de volgende indicaties weergeven
· Regelmatig knipperen – Niet aangemeld bij een GSM netwerk
· brand permanent – Kiezer in werking (registreren bij een GSM netwerk, een SMS versturen of een oproep maken)
· 3 flitsen – pauze – 3 flitsen enz. - GPRS modem functie

7.3 Na het invoeren van de service code zal de kiezer

· Maakt rapportages naar ARC's af (indien nodig) en bevestigd succesvol data overdracht met het 1 keer laten overgaan van de aangesloten telefoon op de gesimuleerde telefoonlijn
· Onafgemaakte SMS en oproepen worden afgebroken
· Niet verzonden ARC rapportages worden alleen gewist als de telefoon nummer / IP adres van de ARC's, de ARC communicatie instelling of de installatie ID code word gewijzigd.
· Alarm herstel en fout herstel rapportages worden wel verzonden naar de ARC's in de service mode
· Veranderingen van de instellingen gaan pas werken zodra de service mode wordt verlaten

7.4 Configuratie van de kiezer in de gebruikers mode

Als configuratie in de gebruikers mode is ingeschakeld dan kunne de volgende instellingen gewijzigd worden:
· tel. nummers M1 to M7
· De gebeurtenissen gerapporteerd door SMS en oproep.
· GSM signaalsterkte meting
· Functie van de gesimuleerde telefoonlijn
· Het nummer voor noodoproepen

7.5 besturing op afstand via het internet

Het systeem kan op afstand worden bestuurd via www.gsmlink.cz dat het mogelijk maakt om het systeem compleet in te stellen door een installateur of beheren door een gebruiker. Om dit te doen is het nodig om:
· Gebruik een SIM kaart met geactiveerde GPRS functie
· Programmeer de GPRS instellingen (APN) in de kiezer – ook mogelijk via www.gsmlink.cz
· Registreer de kiezer via de GSMLink webpagina door:
o Open de www.gsmlink.cz pagina en selecteer New registration
o Creëer uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
o Vul de registratie code in van de kiezer. (zie 5.17)
o Vul de telefoonnummer in van de SIM kaart
o Vul een geldige hoofd of service code in (voor het gebruikers of installateurs menu)
o Na het invullen van de bovenstaande gegevens moet het mogelijk zijn om communicatie tot stand te brengen met het systeem (gemiddeld duurt dit 2 minuten, naargelang drukte op het netwerk en signaal sterkte)
· Voor toekomstige sessies hoeft U alleen nog maar uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen (die kunnen ook door uw webbrowser onthouden worden)
· Meerdere personen kunnen de kiezer registreren voor beheer op afstand (gebruikers in installateurs)
· Een service monteur hoeft maar één set inloggegevens te hebben om meerdere systemen te kunnen beheren. Nadat het eerste systeem is geregistreerd kan de monteur systemen toevoegen of verwijderen van zijn of haar GSMLink account.
· Er is een demo versie voor beheer op afstand op www.gsmlink.cz
· Het gebruik van www.gsmlink.com is gratis

JA-80Y