JA-82M

Serviceuitleg voor JA-82M

1 Installatie1. magneet, 2. sabotage sensoren aan de achterkant, 3. sabotage sensor klep, 4. DIP switches, 5. batterij, 6. LED indicator, 7. passtroken, 8. schroefgaten.

LED indicator - 15 minuten na het sluiten van de klep van de batterijen, geeft de LED
het triggeren van de detector weer (een knipperend licht geeft het openen van een raam aan, een lang brandend licht geeft aan dat beide sabotage sensoren getriggerd zijn).

1. Vindt een geschikte plaats voor de detector zodat de magneet tegenover de A (of B)
komt als het raam of de deur gesloten wordt.

2. Voorkom directe plaatsing van de detector op een metalen ondergrond omdat metaal de
werking van de magnetische sensor en de radio communicatie kan beïnvloeden. Dit kan
doorgaans worden bereikt door de detector aan de hangzijde van het raam of de deur te
plaatsen. Vermijd verder het installeren van de detector aan de onderkant van het kozijn
van het raam of de deur vanwege mogelijk condensatie water

3. Schoef de magneet op het bewegende deel van het raam volgens de volgende tekening.
Gebruik een niet metalen bevestigingsplaat als de ruimte in het kozijn te groot is.
 

4. Schroef het klepje van de batterij los en schroef de detector zo vast dat de magneet tegen
over de A (of B) lijn valt als het raam of de deur gesloten is. Zie de tekening. Wees
voorzichtig en gebruik niet teveel kracht bij het vastzetten van de detector anders kan de
kunststof behuizing beschadigen.

5. U kunt de meegeleverde lange plastic stroken gebruiken om ervoor te zorgen dat de
plaats waar de detector vastgezet moet worden voldoende vlak is. Nadat de detector
geïnstalleerd is dient minimaal een sabotage detector aan de achterkant permanent
gesloten (ingedrukt) zijn.

6. Probeer voorzichtig of de detector (magneet) geen obstakel vorm bij het sluiten van het
raam of de deur.

7. Indien alles in orde is kan de functionaliteit van de detector geconfigureerd worden (Zie
DIP switches hieronder).

8. Ga in de aanmeldmodus van de centrale (of op een ontvanger). Plaats vervolgens de
knoopcel-batterijen in de detector en schroef het klepje vast (2 schroeven). Na het
aansluiten van de batterij zal de detector automatisch een aanmeldsignaal versturen. Tot
10 seconden vertraging moet verwacht worden voor wat betreft de reactie van de
detector op het verwijderen van de magneet, sluiten of het indrukken en loslaten van de
sabotage sensoren.

9. Nadat de detector aangemeld is, kun u zijn werking controleren. Op de Jablotron OASiS
centrale zou u ook de signaalsterkte moeten controleren.

DIP switches 

Nummer  Uit Aan
1 Sabotage sensoren achterkant uit  Sabotage sensoren achterkant aan*
2 Permanente status weergave raam/deur Alleen openen raam/ deur weergeven**
3***              Het systeem voorziet in in- en uitgangsvertraging Het systeem reageert met instantaan alarm
4 Geen functie Geen functie

De standaard instellingen zijn vetgedrukt

*Om indringen te detecteren dient deze op ON te staan.
** Het AAN schakelen is geschikt voor slaapkamers, waar ramen en deuren opengelaten worden voor ventilatie op het moment dat de centrale aanstaat.
*** Deze instelling is van toepassing als de detector gebruikt word met een OASiS centrale
met een voorgeprogrammeerde natuurlijke reactie voor het adres van de detector.

2 Het testen van de detector

Tot 15 minuten na het sluiten van het kapje van de detector geeft de LED het triggeren van de detector als volgt weer:
Kort flits - lucht druk verandering (deformatie van glas)
Lange flits - glasbreuk detectie (alarm)

Aanpassen van de sensor
• Door gebruik te maken van juist gereedschap of door een hand te gebruiken die
beschermd word met een handschoen klop een voor een op alle ramen die beveiligd
dienen te worden door de detector. Een zichtbare deformatie van het glas zou moeten gebeuren zonder schade aan te richten.
• De deformatie van het glas veroorzaakt een verandering van de luchtdruk in de ruimte die ervoor zorgt dat de LED van de detector kort zal flitsen.
• De gevoeligheid voor luchtdruk kan aangepast worden met de potentiometer op de
printplaat. Tegen de klok indraaien verhoogd de gevoeligheid. Vermijd het kiezen van een te hoge gevoeligheid omdat dit een korte levensduur van de batterij kan veroorzaken.
• De complete werking van de detector kan getest worden met een GBT-212 glasbreuk simulator. Na op het glas te kloppen zal de simulator automatisch een karakteristiek geluid van brekend maken om de detector te triggeren.

3 Vervangen batterij

De batterijen van de detector worden regelmatig gecontroleerd. Indien de batterijspanning te laag wordt dan wordt de installateur of gebruiker geïnformeerd. De detector blijft functioneren echter het vervangen van de batterijen dient niet meer dan 2 weken uitgesteld te worden. Vervang altijd beide batterijen. Wij adviseren u batterijen van een hoog gekwalificeerd met te gebruiken (bijvoorbeeld Panasonic). Nadat de batterijen vervangen zijn dient de werking van de detector getest te worden.

Oude batterijen dienen niet in de vuilnisbak gegooid te worden, maar afgevoerd te worden volgens de lokale geldende regels.

4 Verwijdering van de detector uit het systeem

Als een detector verwijderd wordt rapporteert de centrale de verwijdering. De detector dient eerst in de centrale verwijderd te worden indien het de bedoeling is deze fysiek te verwijderen.

5 Technische parameters

Spanning: Lithium batterij type CR2354-2 stuks (3,0V, 1 Ah) voedingsoort type C
Geschatte levensduur batterijen: Ongeveer 3 jaar (bij 5 maal daags activeren)
Communicatieband: 868 MHz, OASiS protocol
Communicatiebereik: Ongeveer 200m (in open veld)
Afmetingen: 192 x 25 x 9 mm
Temperatuurbereik:
-10 tot +40 °C
Classificatie graad 2 volgens: EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Voldoet aan: ETSI EN 300220, EN50131-2-6, EN 60950 -1
Kan bediend worden overeenkomstig: ERC REC 70-03 
FCC ID VL6JA82M

Werkingsgebied volgens EN 50131-1 II. interne ruimte


 
 
 
 
 
 
 
 

JA-82M