JA-82Y (deel 2)

8 Hoe zend de kiezer rapportages

1. Als het nodig is om een gebeurtenis te rapporteren (bijv. een alarm) zal de kiezer de gegevens sturen naar ARC1 mits in gebruik (de kiezer probeert eerst het hoofdnummer / IP adres, als dit niet lukt dan de back-up nummer / IP adres).
2. Dan stuurt de kiezer de data naar ARC2 op dezelfde manier als deze is geprogrammeerd als een onafhankelijke ARC. Als ARC2 in ingesteld als een back-up van ARC1 zal ARC2 alleen gebruikt worden als melding naar ARC1 is mislukt.
3. Dan stuurt de kiezer een SMS rapport (1e nummer, 2e nummer .... 8e nummer)
4. Vervolgens zendt het systeem een spraak-bericht naar elk telefoonnummer met deze instelling. Elk geprogrammeerd nummer wordt slechts eenmaal, ongeacht of de oproep is beantwoord of niet gebeld. Drukken op de # toets annuleert het bellen van andere nummers en gaat het systeem toetsenbord simulatie modus in waarin het mogelijk is om volledige controle van het systeem te krijgen.

Als vorige pogingen om data te verzenden naar ARC's is mislukt dan zal na de ingestelde tijd opnieuw en poging doen (zie 7.5).

Als een alarm wordt geannuleerd door een gebruiker terwijl het rapportages meld, worden alle niet verzonden SMSjes en oproepen geannuleerd, maar de ARC krijgt nog steeds een complete set van rapporten over de gebeurtenissen in het systeem.

8.1 De LED van de kiezer

De rode LED op de kiezer kan de volgende indicaties weergeven:
· Het brandt voor een periode tijdens de registratie op een GSM netwerk
· Bij het verzenden van een SMS bericht, de LED brandt gedurende 1 seconde
· De LED knippert snel tijdens een inkomende oproep
· Het brandt permanent tijdens externe toegang vanaf een telefoon
· Een permanent brandende LED zou kunnen wijzen dat de kiezer niet is geregistreerd op een GSM netwerk
· De LED knippert tijdens data overdracht op afstand
· De groene LED op de kiezer geeft als volgt:
· Knippert voor 2 seconden wanneer de kiezer is aangesloten op de centrale
· Knippert eenmaal per seconden als foto's worden overgebracht (zie 7.13)

8.2 Opmerkingen over het invoeren van de service mode

1. Als het systeem wordt overgeschakeld naar de service mode:
2. De kiezer maakt de huidige overdracht naar de ARC.
3. De huidige oproep rapportage wordt beëindigd.
4. Onvoltooide SMS en spraak rapporten zijn gewist (deze zijn niet uitgezonden nadat de dienst is voltooid).
5. Niet verzonden ARC rapporten worden alleen gewist als ARC tel. nummers / IP adressen / URL's, ARC communicatie formaat of als de installatie ID is veranderd.
6. Storing rapportages worden ook verzonden naar de ARC als het systeem in de service mode staat.
7. Wijzingen in de kiezer instellingen zijn pas van kracht als de service mode is verlaten.

8.3 Toegang op afstand via internet

Het systeem kan op afstand worden bestuurd via OLink 2.0.1 en hoger. Dit maakt het mogelijk om het systeem compleet in te stellen door een installateur of het beheren door een gebruiker (het is nodig om de service code te weten). Om dit te doen is het nodig om:
· De kiezer registratie code xxxxx-xxxxx-xxxx. De code staat vermeld op het etiket op de kiezer boord, in de OLink toepassing of u kunt het naar u toezenden via SMS (zie 6.23 )
· Het telefoonnummer van de kiezer SIM kaart
· De toegang op afstand wachtwoord
· Wanneer er geen GPRS beschikbaar is kan een verbinding met OLink gerealiseerd worden door SMS met beperkte mogelijkheden. Nadat de GPRS is hersteld, start het systeem automatisch het gebruik van de GPRS verbinding.

8.4 Tijd synchronisatie proces

De juiste en nauwkeurige tijd is overgenomen uit het SMS network via ontvangen SMS berichten of van de Jablotron YTUN server wanneer GPRS actief is. Wanneer de kiezer niet de tijdsynchronisatie informatie krijgt, stuurt deze een SMS naar zichzelf via het GSM netwerk (1x per 10 dagen). Er is een eis, de kiezer moet beschikken over een eigen SIM-kaart nummer dat is opgeslagen in de stand 0 door de sequentie 81 0 xxx..x *0 (xxx..x = eigen telefoon nummer). Als u het SIM-kaart nummer veranderd zal de stand 0 automatisch worden gewist.
Tijd synchronisatie (zie sectie 6.17 ) van de central wordt uitgevoerd bij het inschakelen van de service mode of onderhoud modus en al ser een verschil van meer dan 5 minuten tussen de juiste tijd en de tijd in de central wordt de synchronisatie automatisch uitgevoerd in een uitgeschakeld systeem zonder handmatig de modus in te voeren.

Opmerkingen:
· Synchronisatie wordt aangegeven door een piepsignaal op het bedieningspaneel
· PG uitgangen zijn uitgeschakeld tijdens de tijd synchronisatie, achteraf zijn de uitgangen gereactiveerd.
· Een tijd synchronisatie wordt automatisch verstuurd naar de ARC door het invoeren van service/ onderhoud modus (zelfs als deze is uitgeschakeld) en CID rapport-code 1625 (625: een tijd en datum opnieuw in stellen op basis van de norm DC-05) is ingediend voor het verlaten van service / onderhoud modus.

9 Spraakmenu flowchart
 


JA-82Y (deel 2)