JA-84P

Serviceuitleg voor JA-84P

1 Aanbevolen configuratie centrale


Om foto's te verzenden vanuit het beveiligde gebied, de centrale zal met een geschikte kiezer moeten worden uitgerust (model JA-80Y = GSM/GPRS software versie XA61006 of hoger of JA-80V = LAN/PSTN software versie XA64004 of hoger) en met de JA-80Q data verwerking module verbonden met de kiezers interne bus kabel.

In de kiezer kan een IP adres worden geprogrammeerd naar waar de foto's toe gestuurd worden (zie de JA80Q handleiding). De server maakt het mogelijk om gratis de foto's te bekijken. Het kan U ook via SMS informeren als er nieuwe foto's online zijn, er wordt een link meegestuurd waarmee U de foto's op uw telefoon kunt bekijken. De server kan ook de foto's doorsturen naar een e-mail adres.

Meerdere detectoren met camera kunnen worden aangemeld op een centrale. Als meerdere detectoren foto's maken binnen een korte tijd van elkaar, zullen ze de foto's versturen in dezelfde volgorde van activering van de melders.

2 Installatie en testen van de beweging sensor

Installatie mag alleen geschieden door een gecertificeerde monteur goedgekeurd door een geautoriseerde distributeur. De detector kan worden geïnstalleerd op een platte muur in de hoek van de kamer. Voorkom dat binnen het detectie berijk van de melder objecten bevinden die snel van temperatuur veranderen zoals elektrische verwarming of apparaten op gas enz. Bewegende objecten met een temperatuur die dicht bij die van het menselijk lichaam zitten zoals beweegbare gordijnen oven een radiator. Huisdieren moeten ook voorkomen worden. Voorkom zicht van de detectoren op ramen, spotlights of snel-bewegende lucht zoals ventilatie of open ramen of deuren. Het zicht van de melder mag ook niet worden geblokkeerd door obstakels. Vermijd monteren vlak bij metalen objecten die het radio signaal kunnen storen.

1. Open de behuizing door de lip in te drukken en maak de stekker los van de kabel van de camera (de connector nabij de batterijen)
2. Verwijder de hoofdprint die op zijn plaats gehouden wordt door een interne lip. Voorkom het aanraken van het PIR element
3. Maak een gaatje in de schroefgaten in de behuizing. Minstens één schroef moet door de sabotage gevoelige deel van de behuizing gaan (wees voorzichtig en maak dit deel niet kapot.)
4. Bevestig de behuizing op de muur, ongeveer 2 meter boven de vloer (verticaal, met de lip naar beneden).
5. Plaats de printplaat terug in de behuizing op zijn originele positie
6. Plaats de batterij nog niet en laat de behuizing open (camera niet aangesloten) en volg de handleiding van de centrale om de melder in te leren. Basisprinciepes van inleren zijn:
a. Ga naar de inleer modus van de centrale door op "1" te drukken in de service mode.
b. Plaats de batterijen om de melder in te leren.
Als de batterijen al geplaatst zijn, verwijder deze eerst, druk op de sabotage schakelaar en laat deze weer los, vervolgens plaats dan de batterijen weer terug
c. Verlaat de inleer modus door op "#" te drukken
d. Laat de centrale in inleer mode.
e. De detector kan ook op stand-alone basis werken
f. Verbind de camera met de hoofdprint en sluit de behuizing. Zodra de rode LED permanent brand betekent dit dat de PIR aan het opwarmen is (meestal duurt dit zo'n 100 seconden nadat de batterij is geplaatst). Als de rode LED blijft knipperen is de melder niet ingeleerd in de centrale (zie punt 6)
7. Als de rode LED uit is, test de beweging sensor door te bewegen in het bereik van de melder (gedetecteerde beweging wordt weergegeven door het knipperen van de rode LED). Test ook de sterkte van het radio signaal – zie de handleiding van de centrale voor details. Testen kan tot 15 minuten nadat de behuizing wordt gesloten. Na deze periode zal de LED uit blijven.
8. Als de detector niet in de test stand staat negeert deze frequente bewegingen (zie hoofdstuk over slaapstand).

3 Detector DIP schakelaarsEr zijn 4 DIP schakelaars om de gewenste werking te selecteren:


1        
OFF(uit) = vertraagde reactie (in en uitgang vertraging)
On(aan) = directe reactie (geen in en uitgang vertraging)
Deze schakelaar heeft alleen effect als de centrale is ingesteld op een NATUURLIJKE reactie van de melder.
OFF(uit) = standaard immuniteit voor de beweging detectie
ON(aan) = verhoogde immuniteit van de beweging detectie (tragere reactie)
3 OFF(uit) = Flits uitgeschakeld (behalve voor testen)
ON (aan)= Flits ingeschakeld (tweede to vierde foto met flits)
4 OFF(uit) = Foto's worden alleen in het interne geheugen van de camera opgeslagen(niet verzonden)
ON(aan) = Foto's worden opgeslagen in de camera, maar ook draadloos verzonden naar de centrale

Vet gedrukt = fabrieksinstelling

4 bereik beweging sensor

De detectie instellingen van de PIRs detectie lens heeft geen effect op de melders camera componenten. De standaard ingebouwde lens bestrijkt een gebied van 120° en een afstand van 12 meter. Het gebied wordt bestreken door 3 stralen zoals te zien is in het volgende diagram.

 

De camera heeft een horizontale kijkhoek van 50° en het bereik van de flits is 3 meter rond de detector.

5 5 minuten / 1 minuut slaap timer

Om de batterij te sparen zal de melder naar een batterij besparende modus gaan 15 minuten nadat de detector wordt gesloten. De detector zal nog wel kijken naar beweging tijdens de batterij besparende modus.
De eerste beweging die gedetecteerd wordt wordt direct verstuurt naar de centrale en voor de volgende 5 minuten negeert de melder elke volgende beweging.
Na deze 5 minuten zal de detector weer gaan kijken naar beweging totdat er weer beweging gedetecteerd wordt. De slaap timer kan verkort worden naar 1 minuut door de sabotage schakelaar in te drukken tijdens het plaatsen van de batterij. Als de sabotage schakelaar niet wordt ingedrukt bij het plaatsen van de batterij zal de slaap timer 5 minuten zijn.

6 Testen van de camera

Zet de centrale in de service stand en houd een RC-80 afstandbediening klaar.
1. Open en sluit de behuizing. De groene LED zal gaan branden voor 10 seconden. (inleer mode voor een afstand bediening om op afstand de camera te testen)
2. Leer de afstandbediening in door op een willekeurige toets te drukken. (een groene flits bevestigd het inleren)
3. Gebruik de afstandsbediening om foto's te maken:= foto zonder flits, = foto met flits
4. Test stand van de camera eindigt na 15 minuten en de afstandbediening is automatisch verwijdert uit de melder. Als U nog een keer 15 minuten wilt testen herhaal dan de hierboven genoemde procedure vanaf stap 1.
Als de foto is genomen wordt deze draadloos verstuurd naar de centrale. Dit wordt weergegeven door een groen knipperende LED. Als de transmissie geslaagd is zal de groene LED 2 seconden branden. Als de groene LED snel knippert an het einde is de transmissie mislukt. De status van transmissie wordt ook weergegeven op de JA-80Q data module (dezelfde methode).
Zodra de foto is ontvangen door de centrale zal deze de foto versturen naar een server (via de kiezer). Deze overdracht wordt weergegeven door een rood knipperende LED op de JA-80Q module. Bij een geslaagde transmissie zal de led 2 seconden branden op het eind, bij mislukte transmissie knippert de LED snel op het eind.
De gemiddelde totale tijd om de foto van de melder naar de server te sturen is 20 seconden. Als er storing is op het radio signaal zal deze tijd langer zijn. (Beschadigde data wordt herhaalt). Elke foto bevat datum en tijd.
Als de transmissie is mislukt blijft de foto alleen in het interne geheugen van de melder staan.

7 Normale werking camera

15 minuten nadat de behuizing wordt gesloten zal de detector van test stand naar normaal stand gaan. (de test afstandbediening wordt gewist en de rode LED blijft uit).
Als de centrale is uitgeschakeld zal de melder elke beweging negeren en er worden geen foto's gemaakt.
Tijdens de uitgangsvertraging zal de melder wel beweging detecteren, maar er worden geen foto's gemaakt.
Tijdens de ingangsvertraging zal de detector, wanneer deze geactiveerd wordt, 'nier alleen beweging melden maar neemt ook 1 foto zonder flits. Deze foto wordt in het interne geheugen opgeslagen. Voor de volgende 5 seconden nadat de foto is genomen gaat de melder in slaap modus. Daarna gaat de melder weer wachten op beweging. Op elke volgende beweging zal worden gereageerd na gelang de status van het systeem (ingang vertraging of alarm status) Als er nog steeds een ingang vertraging gaande is zal de melder geen foto's meer nemen en opslaan. Als Als het systeem in alarm is zal de detector foto's nemen en versturen op dezelfde manier alsof de melder in een directe zone is ingesteld(zie beneden). Als het alarm wordt geactiveerd omdat de ingangsvertraging is verstreken (geen andere detectoren zijn geactiveerd) zal de foto die genomen is tijdens de eerste bewegings detectie verstuurd worden.
Bij bewegings detectie in een directe zone zal dit worden gemeld aan de centrale en een serie van 4 foto's worden gemaakt door de camera. De eerste foto wordt direct genomen zonder flits. De volgende 3 foto's worden met een interval van 1 seconde van elkaar genomen met flits. Daarna wordt elke beweging in de ruimte genegeerd en de genomen foto's worden verstuurd naar de centrale. De De melder wordt weer actief 5 seconden nadat de laatste foto is verstuurd.

8 Alarm verificatie en flits functies

Het hoofddoel van de ingebouwde camera is om echte alarmen veroorzaakt door menselijke beweging te verifiëren (om vals alarm te herkennen). De ingebouwde flits verlicht de ruimte, maar het heeft ook een andere belangrijke functie gepatenteerd door Jablotron:
a) Een onverwachte flits trekt de aandacht van de inbreker naar de detector en vergroot de kans dat de volgende foto het gezicht van de inbreker laat zien.
b) Door de flits weet de inbreker dat hij/zij is gezien en zal sneller kiezen om weg te gaan. Als de inbreker ervoor kiest om de detector te beschadigen zal er een sabotage alarm gegenereerd worden, dit is een snellere indicatie dat er daadwerkelijk iemand ongewenst aanwezig is dan de foto transmissie.

9 Stand-alone mode

In deze mode worden de foto's alleen in het interne geheugen opgeslagen (de laatste 61 foto's) Deze mode start automatisch zodra de batterij wordt geplaatst en de melder wordt niet ingeleerd bij een centrale.
Aan het einde van de looptest periode (15 min) zal elke beweging in het zicht van de detector de camera activeren en er wordt 3 foto's gemaakt en opgeslagen in het interne geheugen. De slaapstand van 1 of 5 minuten begint dan. De flits kan aan of uitgeschakeld worden door de DIP switches. Het versturen van foto's is dan automatisch uitgeschakeld

10 Het bekijken van de foto's in het interne geheugen

De detector slaat de laatste 61 genomen foto's op in het interne geheugen. De foto's kunnen op een PC worden uitgelezen:
1. Zet de centrale in de service mode.
2. Open de behuizing van de detector en koppel de camera module los.
3. Neem de kap met de camera mee naar een PC en sluit de kabel aan die is meegeleverd met de JA-80Q module op de USP poort van de PC.
4. De camera's geheugen is te benaderen als een schijf voor massa opslag. De foto's worden bewaart als BMP bestanden. Gebruik een passend programma om de foto's te bekijken. (bv "Windows photo and fax viewer")
5. Na het bekijken van de foto's plaats de camera terug in de detector en haal de centrale uit de service mode.

11 Vervangen van de batterij

De detector houd de batterij spanning in de gaten. Als deze te laag wordt zal de detector een signaal naar de centrale sturen om de gebruiker of monteur te waarschuwen. De detector zal blijven werken en de LED zal knipperen bij elke activatie van de detector. Het vervangen van de batterij moet niet langer worden uitgesteld dan een aantal dagen. Het vervangen moet door een gecertificeerde installateur gedaan worden als de centrale in de Service mode staat.
Na het plaatsen van nieuwe batterijen heeft de detector ongeveer 100 seconden nodig om te stabiliseren waarbij de rode LED continu brand. Test de werking van de melder zodra de LED uit gaat. (de melder staat voor 15 minuten in test mode)
Gebruik altijd nieuwe batterijen en vervang beide batterijen tegelijk. Plaats geen batterijen van een verschillend merk of een oude en een nieuwe bij elkaar. (zelfs een bijna lege lithium batterij heeft nog steeds 3V, dus is het niet simpel om te zien of een batterij leeg is).
Lege batterijen niet zomaar weggooien, volg de locale regels voor het wegdoen van batterijen.

12 Verwijderen van de detector uit het systeem

Als de detector is verwijdert moet worden, verwijder deze eerst in de centrale en haal dan pas de detector weg.

JA-84P