JA-85P

Serviceuitleg voor JA-85P

1 InstallatieInstallatie moet worden uitgevoerd door gecertificeerde installateurs welke geautoriseerd zijn door de distributeur. De detector kan worden bevestigd aan de muur of aan het plafond. In een auto kan hij geplaatst worden tussen de voor en achterplaatsen. M.b.t. tot de detectie mogelijkheden vermijd dan o.a. snel wisselende temperatuur apparaten, zoals elektrische verwarming, en bewegende objecten welke dicht bij de lichaamstemperatuur komen. Blindering van de t.b.v. detectie is aanwezig. Vermijd snelle luchtcirculatie en plaats geen voorwerpen welke het zicht kunnen belemmeren. Houd de detector weg van metalen objecten, welke de radiocommunicatie kunnen beïnvloeden.
Waarschuwing: De meest frequente fals alarmen komen door slechte projectering. Schakel het systeem niet aan, wanneer er mensen en of dieren aanwezig zijn in de beveiligde ruimte

Verwijder de installatie bodemplaat (door deze met de klok mee te draaien).
1. Plaats de bodemplaat op de geprojecteerde plaats en plaats de detector terug in de bodemplaat.
2. Open de detector door op de ta drukken van de behuizing
3. Verwijder de interne PIR module welke bevestigd is aan een houder.
4. Stel de PIR detector in naar keuze. (*zie de DIP schakelaars, onder)
5. Herplaats de PIR in de behuizing
6. Plaats nog geen batterijen en houd de behuizing Nu kan de detector ingeprogrammeerd worden. Terwijl de programmeermode open staat en op de juiste zone nummering plaatst u de batterijen. De detector zal automatisch ingeprogrammeerd worden.
7. Nadat de detector is ingeprogrammeerd sluit u de wacht totdat de indicator uit is en test dan de fuctionaliteit Om een detector in te programmeren nada teen batterij geplaatst is, verwijder eerst de batterij. Wacht 30 seconden en plaats dat de batterijen opnieuw.

8. DIP switches

# OFF ON
1 Normale ongevoeligheid
voor vals alarm
Over-gevoeligheid voor vals alarm met een langzamere reactie
2* Inloop vertraging natuurlijke reactie Geen vertraging natuurlijke reactie
3** Radio supervisie uit Radio supervisie aan
4*** 5 minuten slaap modes 1 minuut slaap modes


* Deze DIP scakelaars hebben een effect als het system wordt gebruikt met een auto alarm of met het OASIS controlepaneel. Waarvan de zone is ingeprogrammeerd. Het hee ft geen effect als deze detector wordt gebruikt i.c.m. een UC-8x of AC-8x ontvanger.
** De Supervisie van de radiocommuniucatie moet uit staan als de detector in een auto wordt geeinstalleerd. Dit om een melding van verloren communicatie te voorkomen als de auto weg rijd.
*** Besparing van de batterij energie. De batterij instelling gaat automatisch in de spaarstand, 15 min nadat de behuizing is gesloten. Tijdens de spaarstand reageerd de detector direct nadat deze bewegings heft waargenomen. Daarna gaat deze terug in de slaapstand welke is gekozen 1 min of 5 minuten. Echter zal elke bewegingswaarneming worden genegeerd gedurende de gekozen slaapstand. Na deze periode zal de PIR detector weer een detectie doorgeven waneer deze is waargenomen. Dit blijft zich herhalen.

2 Testen van de detector

15 minuten nadat de behuizing is gesloten, zal de LED indicator oplichten en elke beweging welke wordt gedetecteerd doorgeven aan het OASIS controlepaneel. Deze dient wel in de service stand te staan. Ook de sterkte en kwaliteit van de communicatie kan worden afgelezen.

3 Vervangen van de batterij

De batterij kwaliteit zal regelmatig worden gecontroleerd. Als een te lage batterijspanning aanwezig is, dan zal de gebruiker of installateur hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij een lage batterijspanning zal het LED van de detector oplichten bij elke beweging welke wordt waargenomen. De batterij moet binnen twee weken vervangen worden door een gekwalificeerde technicus. 
Nadat de batterij vervangen is, heeft de detector twee minuten nodig om zich te stabiliseren. De Led indicator blijft permanent twee minuten branden Nadat de batterij is vervangen test u de detector op de functionaliteit. Batterijen moeten worden ingeleverd bij de locale verzamelplaats.

4 Detectie bereik

De detector geeft een reactie bij bewegingen binnen een bereik van 5 meter. * zie table hieronder.
 

JA-85P