SP-02

Serviceuitleg voor SP-02

1 Installatie

Plaats als eerst de batterij (2x 1.5V AA) – druk op de batterijdeksel in de richting van het centrum naar de SP-02's rand. Vervolgens sluit u de SP-02 aan met het bedieningspaneel of op een analoge PSTN-lijn met behulp van de meegeleverde kabel in het pakket. Als de batterijen geen lage spanning hebben, is de SP-02 klaar voor gebruik. Dit wordt aangegeven door het groene lampje wat knippert. Als het rode lampje knippert, dan zijn de batterijen leeg en is het noodzakelijk ze te vervangen (maak alleen gebruik van de kwaliteit alkaline batterijen).
Monteer het apparaat op de gewenste locatie met behulp van de houder die meegeleverd is in het pakket.

 

2 Gevolmachtigd telefoonnummers

SP-02 volledig operationeel is alleen mogelijk met toegestane telefoonnummers – Deze moeten worden geprogrammeerd voordat het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt. De telefoonlijn moet de identificatie van de beller ondersteunen (CLIP). Jablotron GSM communicators werken voor deze functie automatisch (behalve voor het bellen van telefoons met ingehouden nummers).

· Vanaf elke telefoon kan je een telefoontje maken naar de SP-02's zijn telefoonnummer (het nummer van de lijn van de SP-02 is nu aangesloten). Zodra het rode lampje begint te knipperen druk je op de knop om de oproep te beantwoorden.
· Stel de programmering instructies in op uw telefoon (sequenties) volgens de tabel hieronder.
· Succesvolle programmering wordt aangegeven door 1 pieptoon en een verkeerde programmering wordt aangegeven door 4 pieptonen.
· Beëindig het gesprek en test de functies van het apparaat.

Sequentie   Functie
** Om een huidig telefoonnummer op te slaan in het geheugen nummer 1
*Dxxxxxxxx*                     Telefoonnummer geheugenopslag (7 tot 22 cijfers), D is het telefoonnummer geheugen referentie (1 8)
De SP-02  beantwoord automatisch oproepen van de opgeslagen telefoonnummers. 
*D* Om een telefoonnummer in het geheugen te wissen D
*9xxxx* Het instellen van de toegangscode (4 cijfers) en het blokkeren van de SP-02
Programmeer eerst ten minste 1 telefoonnummer! 
#xxxx Deblokkeer de SP-02, xxxx is een geldige toegangscode


Opmerkingen:
Programmering is alleen mogelijk wanneer het apparaat wordt gereset of wordt ontgrendeld. Als de toegangscode is ingesteld, is de SP-02 automatisch geblokkeerd. Om de SP-02 weer in te schakelen moet deze eerst worden ontgrendeld. Als de SP-02 vergrendeld is, worden de ongeoorloofde telefoontjes niet beantwoord door het indrukken van de knop op de SP-02. Als er een storing is (bijv. vanwege een lege batterij) dan krijg je 10 pieptonen te horen.

Waarschuwing: Als de SP-02 is vergrendeld en er zijn geen telefoonnummers opgeslagen, dan is verdere communicatie onmogelijk. In een dergelijk geval moet een reset van de SP-02 worden uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer u de toegangscode bent vergeten.

3 Luisteren en bellen

De intercom accepteert automatisch binnenkomende telefoontjes van maximaal 8 ingestelde (preset) telefoonnummers (zie de instelling tabel). Succesvolle verbinding van de communicatie wordt bevestigd aan de beller door een lange pieptoon. De groene LED begint te knipperen op de SP-02 dat aan geeft dat de microfoon is ingeschakeld (luisteren in het pand). Een binnenkomend telefoontje van een onbevoegd telefoonnummer wordt aangegeven door het knipperende rode LED. Als de SP-02 niet is vergrendeld, is het mogelijk om de oproep te beantwoorden door kort op de knop te drukken.
Door kort op de knop te drukken, zal de SP-02 een alarm doorbellen naar het telefoonnummer welk als eerst is opgeslagen in het geheugen. Na de bevestiging van een lange pieptoon, zijn de functies hetzelfde als in het geval van een inkomend telefoongesprek.
De beller zijn telefoontoetsenbord kan worden gebruikt voor het regelen van de communicatie:

Sleutel/
sequentie        
Functie Aangegeven door
1                       Schakel over: microfoon - luisteren (wisselen)
luidspreker - praten
Groen LED
Rood LED 
2 Schakel microfoon aan - luisteren
en schakel luidspreker uit 
Groen LED
5 Schakel luidspreker aan - praten en schakel microfoon uit     Rood LED
0 Beëindig het gesprek Groen LED knippert
#xxxx Ontgrendel de SP-02 (xxxx is een geldige toegangscode) Piep


Opmerkingen:

Als de SP-02 niet vergrendeld is, heeft het kort indrukken van de knop dezelfde functie als de toets 1 op de telefoon. Dus het is ook mogelijk om de richting (luisteren/spreken) van de communicatie te veranderen en te beëindigen. Alleen de beller kan het gesprek beëindigen door op de toets 0 te drukken of door opknoping van de telefoon. Het gesprek wordt ook automatisch beëindigd 5 minuten na het laatste gesprek (indrukken van een toets).
Tijdens de test wordt aangeraden enige afstand tussen de SP-02 en de telefoon te houden, anders kan het zo zijn dat je onaangename audio-feedback te horen krijgt. Door op de 3, 4, 6, 7, 8 of 9 toets te drukken zal de communicatie worden gedempt. Communicatie kan weer worden hersteld door op willekeurige toetsen te drukken (1,2,5).

4 Reset

Een reset kan worden uitgevoerd door het drukken en vasthouden van de knop op de SP-02 terwijl u de batterijen er in doet (houd de knop ingedrukt totdat het rode lampje stopt met knipperen). Hiermee worden de fabrieksinstellingen terug gezet op het apparaat. (alle telefoonnummers zijn gewist) en ontsluit het.

5 Specificatie

Voeding 2x alkaline batterijen AA 1.5V
Max. aantal opgeslagen telefoonnummers    8
Analoge interface ETS 300 001, EN 301 437, TBR 21 EMC EN 50130-4, EN 55022
Veiligheid EN 60950-1
SP-02